۱۳۹۶-۰۶-۲۲

مقاله بررسي الگوي رفتاري شركت هاي بين‌المللي در رويارويي با نوسان هاي ارزي از نوع حسابداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي رفتاري شركت هاي بين‌المللي در رويارويي با نوسان هاي ارزي از نوع حسابداري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويارويي با نوسان هاي ارزي از نوع حسابداري
مقاله ساز و كار تامين (هجينگ)
مقاله الگوي رفتاري در قبال نوسان هاي ارزي
مقاله تبديل و تلفيق حساب ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظربلند غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر كه الگوي رفتاري شركت هاي عمده انگليسي در رابطه با نوسان ها ارزي از نوع حسابداري را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده؛‌ در صدد بر آمده است تا پاسخ پرسش‌هايي را چون ميزان ضرورت و اهميتي كه آن‌ها براي مديريت رويارويي با نوسان هاي ارزي از اين نوع قايلند و نيز دليل توجه و يا عدم توجه شركت هاي ياد شده به اين نوع رويارويي و ابزارها و ساز و كارهايي كه ممكن است براي مقابله با آن مورد استفاده قرار دهند. بيابد. نتيجه بررسي گزارش هاي مالي شركت هاي مورد مطالعه كه بعد از كسب شرايط انتخاب. جامعه آماري مركب از ۵۰ شركت از بزرگ ترين شركت هاي انگليسي را رقم زد. نشان داد كه اين شركت ها به لحاظ اهميتي كه براي مديريت ياد شده قايلند، در پهنه اي بسيار نا همگون قرار مي گيرند. در اين پهنه، شركت هايي كه براي اين نوع نوسان ها اهميتي بيشتر از ساير انواع نواسان هاي ارزي (اقتصادي و معاملاتي) ‌قايلند تا شركت هايي كه مقابله با آن را به خاطر برخورداري از ماهيت دفتري غير ضروري مي دانند، جاي گرفته اند. فزون بر اين، بر خلاف شركت هاي دسته نخست كه همه نوع ساز و كار تاميني اعم از درون زا و تكنيك هاي برون زاي موجود در بازار را،‌ براي مقابله با رويارويي مورد نظر به كار مي گيرند،‌ شركت هاي ياد شده به هيچ ساز و كار تاميني توسل نمي جويند. در اين ميان، شركت هايي نيز يافت شدند كه تنها به ساز و كار تلاقي بدهي‌ها و دارايي ها (تامين طبيعي)‌ روي آورده اند. تحقيق حاضر همچنين نشان داد كه شركت‌هاي مختلف و داراي فعاليت تجاري واحد، همگي به طور يكسان از نوسان هاي ارزي تاثير نمي پذيرند و طبيعي است كه الگوي رفتاري آن ها هم در اين مورد يكسان نيست.

© حقوق سایت محفوظ است