۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي اقتصاد توليد عشاير خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۷۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۷۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اقتصاد توليد عشاير خراسان
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانيان سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عشاير، جامعه اي با فعاليتهاي اقتصادي به شمار مي آيند که خصوصيات اجتماعي، فرهنگي و شيوه سکونت ويژه اي دارند. از نظر اقتصادي، درآمد عشاير به دام و دامداري وابسته است. آنها براي بهره گيري از مراتع و امکانات زندگي، از مکاني به مکان ديگر کوچ مي کنند و به شيوه سنتي به دامداري مي پردازند. نظام عشايري ايران به علت تحولات دهه گذشته، دستخوش دگرگوني هاي فراواني شده است. بر همين اساس پژوهش حاضر با اتکاي کامل به نمونه برداري هاي علمي و در راستاي شناخت بيشتر جنبه هاي اقتصادي توليد عشاير خراسان به عنوان نمونه گونه گوني از جامعه عشايري ايران انجام گرفته است. اطلاعات مورد نياز اين بررسي از راه تکميل ۱۸۳۱ پرسشنامه در دوره ييلاق در سطح ۱۹ شهرستان و ۱۲۹ پرسشنامه در دوره قشلاق در سطح ۴ شهرستان استان خراسان گردآوري شد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که ۶۶٫۲ درصد درآمد سالانه عشاير از پرورش و فروش دام، ۱۳٫۸ درصد آن از توليد پشم، ۱۶٫۸ درصد از توليد شير و باقيمانده نيز از توليد مو و کرک به دست مي آيد. افزون بر اين، ۱۲٫۹ درصد خانوارهاي عشاير نمونه خراسان، در کنار دامپروري به زراعت مي پردازند که ۶۲٫۳ درصد آنها در مناطق ييلاقي ۸٫۵ درصد در مناطق ميانبند و ۲۹٫۲ درصد در مناطق قشلاقي به فعاليتهاي زراعي اشتغال دارند. همچنين ۴۳٫۶ درصد خانوارهاي عشاير نمونه خراسان، اقدام به توليد صنايع دستي مي کنند که ۷۱٫۱ درصد صنايع دستي ساز آنها تنها جنبه خود مصرفي داشته، ۱۱٫۹ درصد با انگيزه فروش و باقيمانده نيز با انگيزه مختلط (خود مصرفي و فروش) توليد شده است.

© حقوق سایت محفوظ است