۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي افتراقي روش ‌هاي تعيين ضريب عکس ‌العمل بستر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي عمران (دانشکده مهندسي) از صفحه ۴۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي افتراقي روش ‌هاي تعيين ضريب عکس ‌العمل بستر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل وينكلر
مقاله مدل رفتاري خاک نرم
مقاله ضريب عکس ‌العمل بستر
مقاله ضريب الاستيسيته
مقاله نشست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدركريمي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزادقمري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش وينكلر، يكي از روش ‌‌هاي معمول و شناخته شده در طراحي شالوده ‌ها و روسازي جاده ‌ها مي ‌باشد و امروزه با وجود مدل ‌‌هاي رفتاري پيشرفته، اين روش هنوز هم رايج ترين مدل مورد استفاده در بين طراحان است. اما مساله اساسي در استفاده از اين روش، تعيين مقدار عددي ضريب عكس العمل بستر (ks) مي ‌باشد و از آن‌ جايي كه اين ضريب از عوامل متعددي متاثر مي ‌گردد، تخمين مقدار آن يكي از مسائل پيچيده و خطاآميز در مكانيک خاک، محسوب مي ‌شود. روش ‌هاي گوناگوني به منظور تخمين مقدارks ، از زمان پيدايش اين مدل تاکنون، توسط محققين معرفي شده است. در اين تحقيق، دقت و صحت روش ‌هاي متفاوت تعيين ضريب عكس العمل بستر در پيش بيني مقادير نشست از طريق مقايسه با مقادير متناظر حاصل از مدل ‌هاي رفتاري پيشرفته، توسط نرم افزار‌هاي Safe وPlaxis  بررسي مي ‌شود و مشخصات ژئوتكنيكي محوطه اي واقع بر روي مارن تبريز به عنوان اطلاعات پايه انتخاب شده است. نتايج، حاكي از آن است كه مدل خاک نرم، مدل رفتاري حاكم بر مارن تبريز مي ‌باشد و روش Vesic از بين روابط تعيين ضريب عكس العمل، منجر به خطاي قابل قبولي در تخمين نشست، نسبت به مدل خاک نرم گرديده است. به منظور كاهش تقريب نتايج به حداقل، در روابط تعيين ks، پيشنهاد مي ‌شود از ضريب الاستيسيته معادل كه دربر گيرنده مشخصات هندسي و مكانيكي لايه‌ هاي زيرين باشد، استفاده گردد.

© حقوق سایت محفوظ است