۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي استيوديستروفي كليوي در بيماران تحت درمان همودياليز توسط راديوگرافي ديجيتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي استيوديستروفي كليوي در بيماران تحت درمان همودياليز توسط راديوگرافي ديجيتال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديوگرافي ديجيتال
مقاله تراكم مواد معدني استخوان
مقاله استيوديستروفي كليوي
مقاله آلكالين فسفاتاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي پور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان قربان
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراحل آخر بيماري كليوي سبب تغيير محتوي معدني استخوان بيماران مي گردد كه اين عارضه استيوديستروفي كليوي ناميده مي شود. در اين مطالعه با استفاده از راديوگرافي ديجيتال، تراكم مواد معدني استخوان (BMD) در ۴۵ بيمار تحت درمان همودياليز اندازه گيري شد و با ۷۸ فرد نرمال مورد مقايسه قرار گرفت تا از اين طريق تاثير درمان همودياليز بر روند استيوديستروفي كليوي بررسي شود. در اين تحقيق مشخص شد:
۱- ميانگين BMD در بيماران تحت درمان همودياليز كمتر از افراد نرمال مي باشد (۰۰۰/۰=P).
2- ميانگين BMD در زنان كمتر از مردان مي باشد (۰۲۱/۰=P).
3- طول مدت درمان تاثيري بر BMD ندارد (۵۶۰/۰=P).
4- ارتباط معني داري بين سن و BMD مشاهده نشد (۶۴۸/۰=P).
5- ارتباط معكوس و معني داري بين آلكالين فسفاتاز و BMD مشاهده ‌شد (۰۰۲/۰=P).

© حقوق سایت محفوظ است