۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي استفاده از تنش تراكم در گزينش ارقام متحمل به تنش خشكي در ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي استفاده از تنش تراكم در گزينش ارقام متحمل به تنش خشكي در ذرت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تراكم
مقاله تنش
مقاله شاخص هاي حساسيت
مقاله تحمل به تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم علي
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زاده محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين وجود يا عدم وجود رابطه بين تنش تراکم هاي بالا و خشکي، آزمايشي در مزرعه چهارصد هکتاري موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج در سال زراعي ۱۳۷۶ به مدت يکسال انجام شد. آزمايش به صورت طرح بلوک خرد شده (نواري) در قالب بلوک کامل تصادفي در سه تکرار به اجرا گذاشته شد. عامل عمودي در چهار سطح، تراکم عادي ۷۰، ۱۰۰ و ۱۴۰هزار بوته در هکتار و بالاخره تراکم ۷۰ هزار بوته در هکتار + تنش خشکي در مرحله گلدهي بود. تنش خشکي از طريق دو دور قطع آبياري متوالي در مرحله گلدهي اعمال شد. عامل افقي در شش سطح شامل ارقام تجارتي و اميد بخش ذرت بود. خاک مزرعه از نوع لوم رسي شني با واکنش هشت بود. جهت تعيين ارتباط بين تنش تراکم و خشکي علاوه بر صفت عملکرد دانه، دو شاخص حساسيت به تنش(SSI)  و شاخص تحمل به تنش(STI)  محاسبه و همبستگي ساده و رتبه اي بين آنها مشخص شد. نتايج به دست آمده حاکي از ارتباط بين عملکرد دانه و شاخص هاي محاسبه شده در تنش تراکم هاي بالا و خشکي بود. تراکم ۱۴۰ هزار بوته در هکتار بيشترين ضريب همبستگي را با تنش خشکي از لحاظ عملکرد و شاخص هاي محاسبه شده داشت و به نظر مي رسد با توجه به شدت تنش (SI) محاسبه شده تراکم هاي بالاتر از ۱۴۰ هزار بوته در هکتار در گزينش ارقام مقاوم به خشکي مطلوب و موثرتر باشند. از ميان شاخص هاي ياد شده، شاخص تحمل به تنش، همبستگي بهتري را با عملکرد دانه تراکم ۱۴۰ هزار بوته و تنش خشکي نشان داد. با اين وجود هر دو شاخصSSI  وSTI  براي حذف ارقام نامطلوب و گزينش ارقام مطلوب توصيه مي گردند. به نظر مي رسد که بهتر است با استفاده از تراکم هاي بالا، فقط حذف ژنوتيپ هاي نامطلوب و حساس صورت گرفته و جهت گزينش ارقام متحمل و مطلوب بررسي هاي تکميلي انجام شود.

© حقوق سایت محفوظ است