۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي استافيلوكوك اورئوس مقاوم به Oxacillin جدا شده از بيماران و حاملين در بيمارستان هاي بابل (۱۳۷۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي استافيلوكوك اورئوس مقاوم به Oxacillin جدا شده از بيماران و حاملين در بيمارستان هاي بابل (۱۳۷۹)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوكساسيلين
مقاله استافيلوكوك اورئوس
مقاله وانكومايسين
مقاله تري متوپريم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي احمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استافيلوكوك اورئوس يكي از عوامل مهم در ايجاد عفونت هاي بيمارستاني مي باشد. ايجاد مقاومت در اين باكتري نسبت به آنتي بيوتيك ها مشكلات فراواني را در رابطه با درمان و ريشه كني آن ايجاد نموده است. به همين دليل بررسي مداوم حساسيت اين باكتري نسبت به آنتي بيوتيكها در مناطق مختلف و گزارش آن ضروري خواهد بود.
مواد و روشها: ۱۲۵ سوش استافيلوكوك اورئوس از بيماران و حاملين اين باكتري در مدت يك سال از بيمارستانها و مراجعه كنندگان به آزمايشگاهها در شهرستان بابل جداسازي گرديده كه ۸۹ مورد آنها (۷۱%)، از بيماران داراي عفونت هاي مختلف پوستي، عفونت هاي مجاري ادراري، زخم هاي پس از عمل جراحي نمونه برداري شده است و ۳۶ مورد بقيه (۲۹%) از كاركنان بيمارستان با نمونه گيري از بيني آنها صورت پذيرفته است. پس از افتراق باكتري تست حساسيت به اكساسيلين به روشOxacillin Disk Diffusion screen plate  به عمل آمد و روي مواد مقاوم جدا شده تست حساسيت به وانكومايسن، پني سيلين، تري متوپريم به عمل آمده است.
يافته ها: ۹۰ مورد (۷۲%) از استافيلوكوك هاي اورئوس آزمايش شده به اكساسيلين مقاوم بوده اند كه همگي به پني سيلين نيز مقاومت نشان داده اند. تست حساسيت به تري متوپريم، ۶۵% مقاومت را نشان داده است و همه موارد مقاوم به اكساسيلين نسبت به وانكومايسين حساس بوده اند.
نتيجه گيري: باتوجه به موارد زياد مقاومت به آنتي بيوتيك ها جهت درمان عفونت هاي استافيلوكوك هاي اورئوس و جلوگيري از هزينه هاي بي مورد و ناموفق درماني و ريشه كني اين باكتري انجام تست هاي ميكروب شناسي و حساسيت دارويي قبل از درمان ضروري بوده و توصيه مي شود كه بررسي مداوم جهت يافتن راهكارهاي عملي در ريشه كني و يا كاهش گسترش عفونت هاي استافيلوكوك اورئوس صورت پذيرد.

© حقوق سایت محفوظ است