۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي ارزش رنگ آميزي (Phosphotungstic acid haematoxylin (PTAH در تشخيص افتراقي تومورهاي غدد بزاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش رنگ آميزي (Phosphotungstic acid haematoxylin (PTAH در تشخيص افتراقي تومورهاي غدد بزاقي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليومورفيك آدنوما
مقاله آدنوييد سيستيك كارسينوما
مقاله موكواپي درموييد كارسينوما
مقاله PTAH
مقاله تشخيص افتراقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي ناييني فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمجيدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشخيص افتراقي بين پليومورفيك آدنوما به عنوان شايعترين نيوپلاسم غده بزاقي از نظر تغييرات ريزبيني با دو نئوپلاسم شايع ديگر غدد بزاقي، آدنوئيد سيستيك كارسينوما و موكواپي درموئيد كارسينوما دشوار و پيچيده مي باشد. اين مطالعه با هدف مقايسه شدت رنگ پذيري بين پلئومورفيك آدنوما، آدنوييد سيستيك كارسينوما و موكواپي درموييد كارسينوما در رنگ آميزي با PTAH و H&E و نيز ارتباط بين شدت رنگ پذيري با PTAH و درجه بدخيمي در‌ موكواپي درموئيد كارسينوما انجام شد. ۷۲ نمونه پارافينه شامل ۲۴ مورد پلئومورفيك آدنوما، ۲۴ مورد آدنوييد سيستيك كارسينوما و ۲۴ مورد موكواپي درموئيد كارسينوما انتخاب و برشها با PTAH رنگ آميزي گرديدند. شدت رنگ پذيري به طور كلي و شدت رنگ پذيري هسته و سيتوپلاسم سلول هاي تومورال تعيين و با نتايج حاصل از روش رنگ آميزي H&E  مقايسه گرديد. در تحليل نتايج، از آزمونهاي Kruskal- Wallis و Wilcoxon signed ranks استفاده شد. مدل Logistic براي بدست آوردن نسبت احتمال خوش خيم يا بدخيم بودن تومور با استفاده از شدت رنگ پذيري هسته و سيتوپلاسم سلول هاي تومورال و سن بيمار ارايه شد. در اين مطالعه، بين شدت رنگ پذيري هسته سلول هاي تومورال در پلئومورفيك آدنوما و نيز بين شدت رنگ پذيري در سيتوپلاسم سلول هاي تومورال در آدنوئيد سيستيك كارسينوما در دو روش رنگ آميزي، تفاوت معني داري مشاهده گرديد، اما در ساير موارد ارتباطي ديده نشد. از طرف ديگر، بين شدت رنگ پذيري كلي، هسته و سيتوپلاسم سلول هاي تومورال و نوع تومور ارتباط آماري معني داري بدست آمد. بين درجه بدخيمي موكواپي درموييد كارسينوما و شدت رنگ پذيري كلي، شدت در هسته و سيتوپلاسم سلول هاي تومورال ارتباطي ملاحظه نشد. در ‌مدل Logistic ارايه‌ شده‌ معلوم‌ شد ارتباط‌ مستقيمي ‌بين بدخيم‌ بودن تومور با سن ‌بيمار و‌ شدت‌ رنگ پذيري‌ هسته سلول هاي تومورال وجود دارد ولي شدت رنگ پذيري سيتوپلاسم سلول هاي تومورال و بدخيم بودن تومور با هم نسبت معكوس داشتند. يافته ها نشان داد كه اين دو روش رنگ آميزي نتايج تقريبا مشابهي دارند ولي PTAH در تشخيص افتراقي ضايعات مورد نظر موثر و مفيد مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است