۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي ارتباط ژنوتيپ هاي مختلف پاپیلوما ويروس انساني با كارسينوم سلول سنگفرشي دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۴۳۸ تا ۴۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ژنوتيپ هاي مختلف پاپیلوما ويروس انساني با كارسينوم سلول سنگفرشي دهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارسينوم سلول سنگفرشي دهان (SCC)
مقاله پاپيلوما ويروس انساني HPV) ,PCR)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرگلزايي سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: كيخايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجم آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: SCC شايعترين سرطان حفره دهان است که عوامل اتيولوژيک مختلفي در ايجاد آن نقش دارند. در سالهاي اخير ويروس پاپيلوماي انساني يا HPV بعنوان يکي از عوامل احتمالي در ايجاد SCC حفره دهان مورد مطالعات زيادي قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط بين HPV و SCC حفره دهان به روش PCR است که نتايج حاصله با بافت طبيعي مخاط دهان مقايسه شده است.
روش بررسي: در اين بررسي تحليلي مجموعا ۵۱ نمونه SCC حفره دهان و ۲۸ نمونه شاهد از حفره دهان که همگي بصورت بلوک پارافيني بودند به روش PCR، مورد بررسي ژنوميک قرار گرفتند. نمونه هاي مثبت از نظر وجود انواع ۶، ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۳۱ و ۳۳ مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصله از طريق آزمونهاي آماري Chi square و Fisher exact test مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: HPV DNA در ۲۱٫۵% (۱۱ از ۵۱) موارد از گروه مورد و ۳٫۶% (۱ از ۲۸) موارد از گروه شاهد با اختلاف معني داري بين دو گروه مثبت بود (P<0.05). نمونه هاي HPV مثبت پس از آن، مجددا از نظر تعيين تيپ با PCR مورد بررسي قرار گرفتند. HPV16 با ۴ مورد از ۱۱ مورد بيشترين موارد و انواع HPV 31، ۶، ۳۳، ۳۵ به ترتيب ۳، ۲، ۱، ۱ مورد را شامل مي شدند. مکانهاي بعدي را به خود اختصاص دادند. هيچ موردي با HPV18 و HPV11 يافت نشد. تفاوت معني داري بين مردان و زنان HPV مثبت ملاحظه نشد. ۴ مورد HPV مثبت از SCC هاي حفره دهان در کف دهان قرار داشتند. ۴ مورد از ۱۱ مورد سابقه استفاده از توتون و تنباکوي جويدني را داشتند.
نتيجه گيري: بطور کلي به نظر مي رسد که HPV در اتيولوژي SCC حفره دهان نقشي ايفا مي کند. گرچه با توجه به نقايص مطالعات اين امر نياز به بررسي هاي بيشتري دارد.

© حقوق سایت محفوظ است