۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي ارتباط شغل و ديسكوپاتيهاي ستون فقرات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۲۶ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط شغل و ديسكوپاتيهاي ستون فقرات
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسكوپاتي
مقاله سطح ضايعه
مقاله محل ضايعه
مقاله رسته خدمتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيميان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمديان كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: قهاري ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي آوات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اختلال در ساختمان و عملکرد ديسک (ديسکوپاتي) يکي از شايعترين علل کمردرد مي باشد. اين بررسي با هدف تعيين نقش نوع شغل در ايجاد ديسکوپاتي در بيماران بستري شده در بيمارستان امام سجاد (ع) نيروي انتظامي انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه بر روي پرونده پزشکي ۲۴۰ نفر بيمار مبتلا به ديسکوپاتي ستون فقرات که از سالهاي ۱۳۷۵ لغايت ۱۳۸۲ در بيمارستان امام سجاد (ع) ناجا بستري شده بودند انجام گرديد و اطلاعات در قالب يک مطالعه گذشته نگر توصيفي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ديسکوپاتي ستون فقرات گردني، پشتي، کمري، و بيشتر از يک ناحيه، در رسته هاي خدماتي انتظامي (۵۳٫۹%) بهداري (۸٫۸%) و اداري (۳۸٫۳%) تفاوت فاحشي داشت. بنابراين بررسي ارتباط محل ضايعه با رسته خدمتي (p=value8) معني دار بود. ضايعه در سطح پشتي – کمري Thoracolumbar (T12-L1) نيز با رسته خدمتي (p-value 2=0.013) رابطه معني داري داشت. بدين ترتيب که در رسته خدمتي انتظامي ۵۰% بيماران، در رسته خدمتي بهداري ۳۷٫۵% و در رسته خدمتي اداري ۱۲٫۵% به ديسکوپاتي پشتي – کمري مبتلا بودند.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي ديسکوپاتي در پرسنل نيروي انتظامي و معني دار شدن ارتباط رسته خدمتي با محل ضايعه ديسکوپاتي و در جهت کاهش هزينه هاي درماني و به حداقل رساندن طول مدت مرخصي، لازم است تمهيداتي انديشيده شود. از آنجايي که تحقيقات مختلف تاثير آموزش را بر کاهش مشکلات ستون فقرات ثابت کرده اند، مي توان روشهاي تصحيح وضعيت در موقعيتهاي مختلف شغلي، آموزشهاي ضمن خدمت و رعايت اصول ارگونومي (Ergonomic) را پيشنهاد نمود.

© حقوق سایت محفوظ است