۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي ارتباط رويش دندان با بلوغ در دانش آموزان دختر ۱۲ ساله شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط رويش دندان با بلوغ در دانش آموزان دختر ۱۲ ساله شهر مشهد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوغ
مقاله رويش دندان
مقاله اولين قاعدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي بهجت الملوك
جناب آقای / سرکار خانم: خادم نيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين سن بلوغ دختران مورد بحث و بررسي علماي ديني و محققان مي‌باشد. به همين منظور اين مطالعه با هدف تعيين رابطه بين رويش دندان و بلوغ در دانش آموزان دختر طراحي گرديد. اين تحقيق به روش مقطعي (Cross sectional) بر روي سيصد دانش‌آموز دختر ۱۲ ساله شهر مشهد كه به طور تصادفي‌انتخاب شده بودند انجام گرفت. براي هر يك از افراد پرسشنامه‌اي تكميل گرديد كه در آن ميزان رويش دندانهاي ۳، ۴‌، ۵ و ۷ و بروز اولين قاعدگي به عنوان شاخص بلوغ در نظر گرفته شد. جهت تحليل نتايج از آزمون Mann Whitney استفاده گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه از سيصد دانش آموز دختر، تنها ۲۵% آنها در سن ۱۲ سالگي بالغ شده بودند. از طرفي در دندانهاي مولر دوم راست بالا و پرمولر اول و دوم چپ پايين رابطه مستقيمي بين بلوغ و رويش كامل مشاهده گرديد. اين ارتباط از نظر آماري معني‌دار بود.

© حقوق سایت محفوظ است