۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي ارتباط راديوگرافيك شكل كنديل با الگوي رشدي صورت در بيماران داراي مال اكلوژن كلاس II اسكلتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۴۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط راديوگرافيك شكل كنديل با الگوي رشدي صورت در بيماران داراي مال اكلوژن كلاس II اسكلتال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكل كنديل
مقاله گردن كنديل
مقاله سر كنديل
مقاله كنديل
مقاله عرض كنديل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياسايي صغري
جناب آقای / سرکار خانم: خاكباز ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موقعيت و شكل كنديل اهميت ويژه اي در ايجاد الگوهاي صورت دارد. هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط راديوگرافيك شكل كنديل با الگوي رشدي صورت در بيماران مال اكلوژن كلاس II اسكلتال مي باشد. در اين مطالعه مقطعي كه در دانشكده دندانپزشكي يزد انجام شد، ۴۶ راديوگرافي پانوراميك و لترال سفالومتري مورد بررسي قرار گرفتند. افراد مورد مطالعه شامل دختران ۱۲-۹ سال و پسران ۱۳-۱۰ سال با اكلوژن كلاس II اسكلتال و‌ الگوي رشد افقي و عمودي بودند. خصوصيات كنديل از نظر شكل، عرض گردن و Inclination مورد بررسي قرار گرفت. در تحليل نتايج از آزمون۲  c و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد. يافته ها نشان داد كه زاويه قدامي سر‌ كنديل با الگوي رشدي صورت ارتباط معني داري دارد (P<0.0001)، به طوري كه در الگوي رشد عمودي صورت، اين زاويه افزايش مي يابد. Flattening سركنديل در ۵/۵۷% از موارد مشاهده شد كه با الگوي رشد صورت ارتباط معني داري نداشت. ارتباط معني داري ميان الگوي رشد صورت و عرض كنديل مشاهده نشد.

© حقوق سایت محفوظ است