۱۳۹۵-۰۵-۱۳

مقاله بررسي ارتباط بين نسبت فعاليت معاملاتي و ريسک، بازده و تنوع پرتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دانش سرمايه گذاري از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين نسبت فعاليت معاملاتي و ريسک، بازده و تنوع پرتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبت فعاليت معاملاتي صندوق
مقاله ريسک صندوق سرمايه گذاري
مقاله بازده صندوق سرمايه گذاري
مقاله تنوع پرتفوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاليباف اصل سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: كردي مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين نسبت فعاليت معاملاتي و ريسک، بازده و تنوع پرتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک مي پردازد. جامعه آماري اين تحقيق شامل مديران سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري مي باشد و نمونه اي شامل مديران سرمايه گذاري ۳۷ صندوق سرمايه گذاري مشترک، بررسي شده است.
نتايج حاصل از تحليل داده ها با مدل همبستگي پيرسون و با بهره گيري از نرم افزار SPSS نشان مي دهد که بين نسبت فعاليت معاملاتي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک و ميزان ريسک، بازده، تنوع پرتفوي آنها به ترتيب رابطه مستقيم معنادار، معکوس معنادار و معکوس معني دار وجود دارد.
نتايج اين بررسي بيانگر آن است که نسبت فعاليت معاملاتي صندوق هاي داراي مدير سرمايه گذاري مرد، کم تجربه، با تحصيلات پايين تر و جوان تر بيشتر از صندوق هاي داراي مدير سرمايه گذاري زن، باتجربه، با تحصيلات بالاتر و مسن تر است.
يکي از يافته هاي اين پژوهش بررسي ارتباط نسبت تنوع پرتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري با نسبت فعاليت معاملاتي آنها براي اولين بار در کشور مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است