۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي ارتباط اختلال متابوليسم چربي ‌ها و بيماري پريودنتال در بيماران قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط اختلال متابوليسم چربي ‌ها و بيماري پريودنتال در بيماران قلبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري قلبي
مقاله عروقي
مقاله كلسترول
مقاله LDL كلسترول
مقاله بيماري پريودنتال
مقاله عامل خطر
مقاله تري گليسيريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني شايسته يداله
جناب آقای / سرکار خانم: خوشخونژاد علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: اختلال متابوليسم چربيها به عنوان عامل خطر احتمالي در زمينه بيماريهاي پريودنتال و ساير بيماريهاي عفوني مطرح شده است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين سطح چربيهاي خون و بيماريهاي پريودنتال در بيماران قلبي- عروقي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، ۴۵ بيمار بستري در بيمارستان قلب شهيد رجايي، در دو گروه مورد (۲۷نفر) و شاهد (۱۸نفر) مورد بررسي قرار گرفتند. در هر دو گروه ميزان چربيهاي خون شامل تري گليسيريد، LDL و كلسترول تام از طريق آزمايشات لابراتواري و وضعيت پريودنتال با استفاده از شاخص CPITN ارزيابي گرديد؛ سپس نتايج با استفاده از آزمون Mann Whitney U و ضريب همبستگي اسپرمن مورد تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: CPITN در گروه High Lipid بالاتر بود و ضريب همبستگي اسپيرمن بين تري گليسيريد و ۰٫۲۸۳ CPITN، بين كلسترول و ۰٫۳۷۲ CPITN و بين LDL و ۰٫۲۸۰ CPITN حاصل شد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر، مي توان اظهار داشت كه رابطه مشخصي بين وجود بيماري پريودنتال و سطح ليپيدهاي سرمي در بيماران قلبي- عروقي وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است