۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي اثر ۵- آمينوساليسيليك اسيد: (۵ASA) در آسيب ناشي از ايسكمي و رپرفيوژن در كليه موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ۵- آمينوساليسيليك اسيد: (۵ASA) در آسيب ناشي از ايسكمي و رپرفيوژن در كليه موش صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۵- آمينوساليسيليك اسيد
مقاله آسيب ناشي از رپرفيوژن
مقاله نيتريك اكسايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همايون فر همايون
جناب آقای / سرکار خانم: بنايي گيوي شكوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انسداد شريان اندام‌ ها باعث ايسکمي مي‌ شود. رفع اين انسداد و برقراري مجدد جريان خون (رپرفيوژن) باعث ايجاد آسيب بيشتر بافتي مي ‌گردد که به نام آسيب ناشي از رپرفيوژن موسوم است. راديکال ‌هاي آزاد مشتق از اکسيژن، در آسيب ناشي از رپرفيوژن دخيل مي ‌باشند. در اين مطالعه اثر ۵-آمينوساليسيليک اسيد (۵-ASA) در آسيب ناشي از ايسکمي و رپرفيوژن در موش‌ هاي صحرايي که کليه راست آن‌ ها با عمل جراحي برداشته شده بود (نفروکتومي)، بررسي شد.۵-ASA  يک اسکاونجر قوي راديکال‌ هاي آزاد اکسيژن مي‌ باشد و در زخم ‌هاي کولوني براي ايجاد بهبودي تجويز مي ‌شود.
روش بررسي: مطالعه انجام شده از نوع تجربي (Experimental) بود. موش ‌هاي صحرايي نر نژاد Wistar که قبلا نفروکتومي شده بودند،۵-ASA (300mg/kg)  را به صورت داخل صفاقي(I.P)  دريافت کردند. سپس شريان کليوي چپ به مدت ۴۵ دقيقه بسته شد (ايسکمي) و بعد از اين مرحله، پس از ۲۴ ساعت (در گروه داراي رپرفيوژن ۲۴ ساعته) و ۴۸ ساعت (در گروه داراي رپرفيوژن ۴۸ ساعته) جريان خون در شريان مجددا برقرار گرديد. بعد از رپرفيوژن ۲۴ و ۴۸ ساعته، سطح کراتي ‌نين و نيتريک اکسايد(NO)  سرم و ادرار به عنوان پارامترهايي که عملکرد کليه را بعد از آسيب ناشي از ايسکمي و رپرفيوژن نشان مي‌ دهند اندازه گيري شد.
يافته ‌ها: بعد از رپرفيوژن ۲۴ ساعته،۵-ASA (300mg/kg)  باعث افزايش سطح کراتي‌ نين سرم و کاهش سطح کراتي ‌نين ادرار و نيتريک اکسايد سرم در مقايسه با گروه کنترل شده بود (P<0.05-0.0001)، در حالي که در گروه داراي رپرفيوژن ۴۸ ساعته،۵-ASA (300mg/kg)  تاثير معني‌ داري روي سطح اين پارامترها در مقايسه با گروه کنترل نداشت.
نتيجه‌ گيري: ۵-ASA با دوز ۳۰۰mg/kg، به صورت تزريق داخل صفاقي متعاقب ايسکمي (۴۵ دقيقه) و رپرفيوژن (۲۴ ساعته)، باعث ايجاد آسيب در بافت کليه مي ‌شود. بيوپسي کليه، بررسي ‌هاي ايمنوفلوروسنس و آزمايشگاهي جهت شناخت مکانيسم‌ هاي دخيل در اين اثر نفروتوکسيسيتي ۵-ASA، پيشنهاد مي‌ شود.

© حقوق سایت محفوظ است