۱۳۹۵-۰۳-۰۳

مقاله بررسي اثر پيشگيرانه سير بر روي سطوح گلوكز خون و هيستوپاتولوژي پانكراس در موش هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پيشگيرانه سير بر روي سطوح گلوكز خون و هيستوپاتولوژي پانكراس در موش هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله سير
مقاله پانكراس
مقاله هيستوپاتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: گل علي
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسي اثرات پيشگيرانه آب سير روي سطوح گلوكز خون و تغييرات بافتي پانكراس در موش هاي ديابتي مي باشد.
روش ها: چهل سر موش صحرايي نر به ۵ گروه ۸ تايي تقسيم شدند: (۱ گروه نرمال (N)، (۲ گروه نرمال + سير (N+G): 1 ميلي ليتر آب سير به ازاي هر ۱۰۰ گرم وزن بدن روزانه به مدت ۶ هفته دريافت كردند، (۳ گروه ديابتي (D): به آنها ۶۰ ميلي گرم داروي استرپتوزوتوسين (STZ) به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن تزريق شد، (۴ گروه ديابتي + سير _ قبل (D+Gb): به مدت ۳ هفته قبل از تزريق STZ آب سير دريافت مي كردند و پس از تزريق و ديابتي شدن نيز ۳ هفته ديگر دريافت آب سير را ادامه دادند، (۵ گروه ديابتي + سير_ بعد (D+Ga): بعد از تزريق STZ و ديابتي شدن به مدت ۳ هفته آب سير دريافت كردند. برش هاي پانكراس توسط H&E رنگ آميزي و مورد بررسي ميكروسكوپي قرار گرفت.
يافته ها: گلوكز خون افزايش معني داري (p<0.0001) در گروه D در مقايسه با ساير گروه ها نشان داد، اما هيچ اختلاف معني داري بين گروه D+Gb و گروه هاي N و N+G مشاهده نشد. وزن بدن و وزن نسبي پانكراس در گروه D در مقايسه با ساير گروه ها كاهش معني دار (p<0.05) نشان داد. در مورد وزن پانكراس هيچ اختلاف معني داري بين گروه هاي D+Gb و D+Ga با گروه N مشاهده نشد. در گروه D كاهش تعداد و قطر متوسط جزاير پانكراس،‌ آتروفي و واكوئله شدن پارانشيم آنها قابل مشاهده بود. علايم هيستولوژيكي غيرطبيعي در گروه D+Gb در مقايسه با گروه D كاهش چشمگيري نشان داد.
نتيجه گيري: بر اساس اين نتايج، اثبات مي شود كه آب سير اثرات مطلوبي در پيشگيري از تغييرات سطوح گلوكز خون، وزن بدن و تغييرات بافتي پانكراس در جريان بيماري ديابت دارد.

© حقوق سایت محفوظ است