۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي اثر پر كردن كاف لوله تراشه با ليدوكايين ۴% بر فرواني سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم، هنگام خروج از بيهوشي عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پر كردن كاف لوله تراشه با ليدوكايين ۴% بر فرواني سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم، هنگام خروج از بيهوشي عمومي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيهوشي عمومي
مقاله لوله تراشه سوپا
مقاله ليدوكايين داخل كاف
مقاله سرفه
مقاله لارنگواسپاسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: محجوبي فرد مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي پور عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرفه و لارنگواسپاسم در پي خارج كردن لوله تراشه و نيز زور زدن هنگام خروج از بيهوشي، مي تواند با تغييرات هموديناميك، افزايش فشار داخل جمجمه، افزايش فشار داخل چشم و افت اكسيژن رساني همراه شوند. انتشار ليدوكايين از وراي كاف لوله تراشه هاي از جنس پي وي سي در مطالعات اخير گزارش شده است. در ضمن نشان داده شده كه قليايي كردن ليدوكايين مي تواند باعث افزايش نشت آن از وراي كاف گردد.
هدف از اين مطالعه پاسخ به اين پرسش بود كه آيا پر كردن كاف لوله تراشه رايج <سوپا> با ليدوكايين %۴ قليايي شده، مي تواند با نشت دارو از جدار كاف و ايجاد بي حسي مخاط باعث كاهش تحريك و واكنش هنگام خروج از بيهوشي عمومي همراه شود.
در اين بررسي كه به صورت كارآزمايي باليني  كنترلوله و به روش دو سوكورو برروي ۱۲۰ بيمار ASA كلاس ۱ و ۲ تحت جراحي هاي انتخابي پريفرال انجام شد، رخداد سرفه و زور زدن در پي خارج كردن لوله تراشه در گروه هاي چهارگانه و سي نفره كنترل، (هوا <A> نرمال سالين <S> و مورد (لیدوکایین %۴ <L> و %۴ قليايي شده <AL>) مورد بررسي قرار گرفت .يافته ها با استفاده از اس پي اس و توسط تست فيشر و كاي تست با شرايط معني دار بودن در يافته ها در صورت P<0.05 تحت آناليز قرار گرفتند.
تفاوتي در يافته ها بين دو گروه شاهد (نرمال سالين و هوا) و نيز دو گروه مورد (%۴ و %۴ قليايي شده) مشاهده نشد، اما استفاده از ليدوكايين %۴ و %۴ قليايي شده با كاهش وقوع سرفه و زور زدن نسبت به دو گروه شاهد همراه شد. در گروه L، AL موردي از لارنگواسپاسم مشاهده نشد.
نتيجه اينكه پر كردن كاف لوله تراشه، سوپا با ليدوكايين %۴ و %۴ مي تواند باعث كاهش وقوع سرفه و زور زدن و احتمالا كاهش لارنگواسپاسم پس از خارج كردن لوله تراشه و هنگام خروج از بيهوشي عمومي مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است