۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر پخت مكرر پرسلن بر مقاومت باند در دو نوع آلياژ بيس‌ متال (مينالوكس و وراباند ۲) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پخت مكرر پرسلن بر مقاومت باند در دو نوع آلياژ بيس‌ متال (مينالوكس و وراباند ۲)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت باند
مقاله پرسلن
مقاله آلياژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرامي پناه فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود لايه اكسيد در سطح آلياژ، زمينه چسبندگي آن را به پرسلن فراهم مي سازد. در سطح آلياژهاي بيس متال نسبت به آلياژهاي با طلاي بالا، اكسيد بيشتري ايجاد مي شود. ممكن است تشكيل لايه اكسيد زياد، منجر به شكست باند گردد و ضخامت آن در اثر پخت مكرر پرسلن، افزايش يابد. هدف از اين مطالعه تعيين اثر پخت مكرر پرسلن بر مقاومت باند دو آلياژ بيس متال مينالوكس و وراباند ۲ مي باشد؛ به همين منظور شانزده صفحه فلزي (۵۰´۵´۰٫۵) از هر گروه آلياژ ريخته شد و سطح آنها مطابق دستور كارخانه آماده گرديد. پرسلن با ضخامت يكسان (۱ ميلي متر) در يك سوم مياني نمونه ها قرار داده شد. هر گروه از آلياژ به سه زير گروه تقسيم شد. گروه اول بعد از گليز كنار گذاشته شد. گروه دوم و سوم ۲ و ۴ بار بيشتر پخت شدند و مقاومت باند آنها توسط روش خمش ۳-Point مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آناليز واريانس يك طرفه استفاده شد. نتايج حاصله اختلاف معني داري را بين مقاومت باند نمونه ها در اثر پخت مكرر پرسلن و همچنين بين مقاومت باند دو آلياژ در تعداد پخت مساوي نشان نداد. بر اساس يافته هاي اين مطالعه، آلياژهاي مينالوكس و وراباند ۲ از نظر باند به پرسلن مشابهت دارند.

© حقوق سایت محفوظ است