۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي اثر پختهاي مكرر چيني و نوع آلياژ بيس‌ متال و نابل بر انطباق مارژين شولدر پرسلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پختهاي مكرر چيني و نوع آلياژ بيس‌ متال و نابل بر انطباق مارژين شولدر پرسلن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيس ‌متال
مقاله نابل
مقاله آلياژ
مقاله شولدر پرسلن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ركني شهين
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: به منظور رفع مشكل نازيبايي طوق فلزي روكشهاي متال سراميك روشها و مواد مختلفي بكار رفته اند كه تكنيك شولدر پرسلن يكي از روشهاي پيشنهادي است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير پختهاي مكرر چيني بر تطابق مارژين شولدر پرسلن در روكشهاي چيني- فلز ساخته شده از دو نوع آلياژ نابل و بيس متال انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، از چهارگروه ده تايي مدل (داي) برنجي، استفاده شد. سرپوشهاي فلزي گروههاي A و B با آلياژ نابل و سرپوشهاي فلزي گروههاي C و D از آلياژ بيس متال ريخته شدند. عرض شولدر در گروههاي A و C يك ميليمتر و در گروههاي B و ۱٫۵ D ميليمتر بود. پس از انجام مراحل دگازينگ واپك گذاري، چيني شولدر پرسلن در ناحيه شولدر سرپوشها كامل گرديد و ميانگين فاصله عمودي مارژين با ميكروسكوپ Reflective با بزرگنمايي ۴۰۰ برابر اندازه گيري شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهاي يك و دو طرفه ANOVA و دانكن تحليل گرديد.
يافته ها: در اين تحقيق دو عامل نوع آلياژ و عرض شولدر به طور همزمان اثرات متقابل (Interaction) ايجاد نكردند (P=0.709). نوع آلياژ تاثير معني داري بر انطباق مارژين داشت (P=0.021) و بهترين نوع آلياژ از نظر تطابق مارژين شولدر پرسلن، آلياژ بيس متال بود. عرض شولدر نيز تاثير معني داري بر انطباق مارژين داشت (p=0.000)؛ چنان كه با كاهش عرض شولدر تطابق مارژين شولدر پرسلن افزايش يافت.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر، ميزان انطباق شولدر پرسلن بخصوص با عرض شولدر ۱ ميليمتر و آلياژ بيس متال بهتر است.

© حقوق سایت محفوظ است