۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي اثر هيپوكسي ناشي از ارتفاع روي متغيرهاي قلبي _ عروقي، ظرفيت عملي و متغيرهاي خوني كوهنوردان آماتور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر هيپوكسي ناشي از ارتفاع روي متغيرهاي قلبي _ عروقي، ظرفيت عملي و متغيرهاي خوني كوهنوردان آماتور
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع
مقاله عوامل هماتولوژيك
مقاله ظرفيت عملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده طلوعي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: شيشه ييان بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گروه زيادي از افراد بصورت هاي تفريحي، آماتور يا حرفه اي به ورزش مفرح کوهنوردي و صعود از ارتفاعات اقدام مي کنند. اين شيوه فعاليت بدني تحت شرايط خاص اقليمي و کاهش فشار سهمي اکسيژن در ارتفاع به پاسخ هاي هماتولوژيک و قلبي _ عروقي ويژه مي انجامد. در کشور ما معمولا صعود به ارتفاع کمتر از ۴۸ ساعت رخ مي دهد. در اين پژوهش عوامل خوني MCHC, RDW, Hb, HCT, RBC, TIBC و ظرفيت عملي کوهنوردان با دامنه ۲۷ تا ۴۴ سال در ۳۰ ساعت نخست صعود به ارتفاع ۴۱۵۰ متري دماوند با رطوبت ۳۰ درصدي و دماي ۳۰ درجه سانتي گراد ريکاوري در سطح دريا (ارتفاع ۷۶ متر) بررسي گرديد. از ميان متغيرهاي هماتولوژيک RDW و آهن سرم در مرحله صعود افزايش معني داري بدست آمد (P<0.001) در حالي که آهن سرم در مرحله بازگشت کاهش پيدا کرد (P<0.05)، ظرفيت عملي در ارتفاع کاهش پيدا کرده و در مرحله ريکاوري دوباره افزايش يافت. RDW و MCHC با HRR و HRmax ارتفاع ارتباط معني داري مشاهده گرديد. عوامل RDW و آهن سرم در اقامت کوتاه مدت، نشانگرهاي حساس تري در پاسخ سازگار شونده در محيط مرتفع به شمار مي آيند.

© حقوق سایت محفوظ است