۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله بررسي اثر هدفمند شدن يارانه ها بر درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در اقتصاد كاربردي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر هدفمند شدن يارانه ها بر درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدفمندشدن يارانه ها
مقاله ماليات بر ارزش افزوده
مقاله سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله بررسي اثرات احتمالي اجرايي شدن قانون هدفمند شدن يارانه ها بر عملکرد درآمدي ماليات بر ارزش در ايران است. از اين رو، با توجه به ويژگي ماليات بر ارزش افزوده در حال اجرا در ايران براي برآورد پايه ماليات برارزش افزوده از رهيافت سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل و روش داده هاي تابلويي استفاده شده و سپس با درنظر گرفتن دو سناريوي اجرا و عدم اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها، پايه و درآمد ماليات برارزش افزوده براي دو سال ۱۳۸۹ و 1390 پيش بيني شده است. نتايج بيانگر اين است که هدفمندشدن يارانه ها در سال ۱۳۸۹ اثري ۱۹ درصدي و در سال ۱۳۹۰ اثري ۴۱ درصدي بر درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده به قيمت جاري خواهد داشت. به علاوه، چنانچه به جاي ماليات بر ارزش افزوده پيش بيني شده براي سال ۱۳۸۹ از پيش بيني موجود در بودجه استفاده شود، ماليات بر ارزش افزوده در حالت عدم هدفمند شدن يارانه ها نسبت به پيش بيني بودجه رشد منفي زيادي دارد که با هدفمند شدن يارانه ها اين تفاوت تا مقدار زيادي پوشش داده خواهد شد. بنابراين اين گونه استنباط مي گردد که هدفمندشدن يارانه ها مي تواند ما را به هدف موجود در پيش بيني بودجه برساند.

© حقوق سایت محفوظ است