۱۳۹۵-۰۳-۱۹

مقاله بررسي اثر معيار خاک در بيابان زايي با استفاده از مدل مدالوس (مطالعه موردي منطقه حبله رود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۴۶۸ تا ۴۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر معيار خاک در بيابان زايي با استفاده از مدل مدالوس (مطالعه موردي منطقه حبله رود)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيابان زاديي
مقاله مدالوس
مقاله شاخص
مقاله حبله رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موحديان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهمترين چالش هاي بشر در قرن حاضر در ابعاد گوناگون بيابان زايي بوده که از آن تحت عنوان تخريب اراضي نه تنها در مناطق خشک، نيمه خشک و خشک نيمه مرطوب بلکه در مناطق مختلف و به ويژه کشورهاي در حال توسعه ياد مي شود. مناسبترين روش براي بررسي عوامل موثر در تخريب اراضي و شدت بيابان زايي از نظر متخصصان استفاده از مدل هاي ارزيابي بيابان مي باشد. از مدل MEDALUS به علت آساني، در دسترس بودن داده ها و سازگاري با شاخصهاي موثرتر در تخريب اراضي استفاده شد. هدف از اين تحقيق ارايه نقشه تخريب اراضي حوزه حبله رود شمالي بر اساس معيار خاک و ۶ شاخص آن مشتمل بر بافت، درصد مواد آلي، درصد سنگريزه عمقي (در درون پروفيل)، عمق خاک، ميزان هدايت الکتريکي و شيب است. بدين منظور ابتدا با کمک اطلاعات خاک شناسي موجود و واحدهاي کاري تعريف شده در منطقه، اقدام به حفر۱۰  پروفيل خاک شناسي، تشريح و نمونه برداري در۱۰  واحد خاک موجود در منطقه گرديد و شاخصهاي مورد نظر در آزمايشگاه اندازه گيري شدند. سپس نقشه تخريب اراضي از امتيازدهي هر شاخص با کمک جدولهاي مربوطه و ميانگين هندسي بدست آمد. در نهايت داده ها با کمک نرم افزارspss  و روش (One-Way ANOVA) تجزيه واريانس آماري شدند تا مقايسه اي بين شاخصها در خاک منطقه صورت گرفته و تعيين شود که آيا بين آنها اختلاف معني داري وجود دارد يا خير. نتايج نشان مي دهد که %۴٫۱۶ از کل منطقه در کلاس بيابان زايي با شدت کم تخريب منابع خاک قرار گرفته و اختلاف معني داري بين شاخصها در سطح ۰٫۰۵ وجود ندارد و تنها اختلاف معني دار در درصد سنگريزه خاک سطحي و در سطح ۰٫۰۱ مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است