۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي اثر مصرف مزمن مورفين بر فعاليت غده تيرویيد در موش ‌هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مصرف مزمن مورفين بر فعاليت غده تيرویيد در موش ‌هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله سندروم ترك
مقاله تيروكسين
مقاله تري‌يدو‌تيرونين
مقاله هورمون‌ تحريك كننده غده تيرویيد
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي نجف آبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: باقري علي
جناب آقای / سرکار خانم: هداوند‌خاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: محور هيپوتالاموس ـ هيپوفيز در انواع وابستگي هاي دارويي، به خصوص اعتياد به مواد مخدر تحت تاثير قرار مي گيرد. با توجه به نقش كليدي تیرویید در فعاليت هاي حياتي انسان و ارتباط مستقيم تیرویید با محور هيپوتالاموس ـ هيپوفيز، اين مطالعه به بررسي اثر مزمن مورفين (وابستگي به مورفين) بر ترشحات تیرویید پرداخته است. شايد بتوان از نتايج اين مطالعه براي درمان بيماران معتاد كه علاوه بر تغييرات رواني با تغييرات فيزيولوژيك بدن هم رو به رو هستند استفاده كرد.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار انجام گرفت. اندازه گيري غلظت هورمون هاي T3، T4، و TSH در سرم جدا شده از خون رترو اوربيتال رت ها توسط كيت هاي هورموني و به روش اليزا انجام پذيرفت (گروه شاهد n=50). سپس با مصرف ۲۱ روزه مورفين (خوراكي و از طريق آب آشاميدني) موش ها معتاد شدند. با خونگيري مجدد از موش ها اندازه گيري هورمون ها مجددا (گروه معتادn=50) انجام گرفت. در مرحله بعد موش هاي معتاد به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول با تزريق نالوكسان (۲mg/kg) سندروم ترك فارماكولوژيك ايجاد شد (نالوكسان پس تيمار). در گروه دوم با قطع مصرف مورفين (بعد از ۲۱ روز) علايم سندروم ترك فيزيولوژيك مشاهده و بررسي شد. پس از بروز علايم سندروم ترك در دو گروه فيزيولوژيك و فارماكولوژيك، خونگيري و اندازه گيري هاي هورموني مجددا انجام گرفت. در گروه جداگانه اي قبل از مصرف مزمن مورفين، نالوكسان به صورت پيش تيمار تزريق و سپس مقادير هورموني اندازه گيري و با گروه هاي ديگر مقايسه شد (n=20).
يافته ها: مقادير T3،T4 و TSH طي مصرف مزمن مورفين به ترتيب ۱۷٫۸۳ و ۳۹٫۱۵ درصد كاهش يافت،TSH بدون تغيير بود و T3UP به ميزان ۱۸٫۱۶ درصد افزايش معني دار يافت. مصرف نالوكسان پس تيمار (ترك فارماكولوژيك) سبب افزايش معني دار اثر كاهشي مورفين بر T3 و كاهش اثر افزايشي مورفين بر T3UP گرديد. تزريق نالوكسان پيش تيمار در هيچ يك از اثرات مورفين بر هورمون هاي مذكور تغيير معني داري ايجاد نكرد.
نتيجه گيري: كاهش T3 و T4 در دوره مصرف مزمن مورفين و عدم تغيير بارز ميزان TSH در اين دوره نشان دهنده عواملي است كه خارج از محور هيپوتالاموس ـ هيپوفيز در تغيير اين هورمون ها موثر است. با توجه به افزايش معني دار T3UP در دوره مصرف مزمن مورفين، احتمال افزايش ساخت پروتیين هاي متصل شونده به هورمون هاي تیروییدي بالا رفته به اين ترتيب مي توان كاهش هورمون هاي مذكور را طي مصرف مزمن مورفين توجيه كرد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است