۱۳۹۵-۰۱-۲۵

مقاله بررسي اثر ضد ميکروبي ترکيبات آمونيوم چهارظرفيتي جديد روي باکتري ها و قارچ ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۷۱۶ تا ۷۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد ميکروبي ترکيبات آمونيوم چهارظرفيتي جديد روي باکتري ها و قارچ ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيبات آمونيوم چهارظرفيتي
مقاله اثر ضدميکروبي
مقاله باکتري ها
مقاله قارچ ها
مقاله MIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرنيا مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ژلداکووا ريما
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندزادگان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ترکيبات آمونيوم چهار ظرفيتي (QACS) به عنوان مواد ضدميکروبي بسيار موثر در پزشکي و صنعت شناخته شده اند. بروز مقاومت فزاينده ميکروب ها نسبت به اين مواد، ضرورت توليد ترکيبات جديد با فعاليت گسترده تر و سميت اندک را ايجاب مي نمايد. هدف اين تحقيق ارزيابي اثر ضدميکروبي ترکيبات جديد که با ايجاد تغيير در ساختار و تغيير راديکال ها ساخته شده اند روي باکتري ها، مخمرها و قارچ ها مي باشد.
مواد و روش ها: ۱۶ نمک چهارتايي آمونيوم بي فنيل در حلال اتيل الکل يا استونيتريل تحت شماره هاي ۱ تا ۱۶ ساخته شدند. سپس با استفاده از روش استاندارد، حداقل غلظت ممانعت کنندگي از رشد (MIC) در محيط کشت غني کننده گلوکز- نمکي محتوي عصاره مخمر و نيز نوترينت براث براي باکتري ها، پوتيتو آگار براي قارچ ها و نوترينت آگار و سابورودکستروز آگار براي مخمرها تعيين گرديد.
يافته ها: ترکيبات به شماره هاي ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۲ و ۱۳ داراي بيشترين فعاليت ضدميکروبي (کمترين غلظت ممانعت کنندگي از رشد) بودند. علاوه براين، غلظت ممانعت کننده از رشد در اکثر باکتري هاي مورد مطالعه غير وابسته به ترکيب محيط کشت بود. نتايج به دست آمده از کشت مخمرها نشان داد که در صورت غني بودن محيط رشدي، لازم است از غلظت بالاتر ترکيبات مورد مطالعه جهت مهار رشد استفاده شود. همچنين مشخص شد که مواد شماره ۹، ۱۲ و ۱۳ علاوه بر بالاترين اثر ضدباکتريايي، داراي بيشترين تاثير ضد قارچي نيز مي باشند.
نتيجه گيري: با مقايسه ساختار ترکيبات توليد شده و نتايج اين تحقيق مشخص گرديد که گروه قرار گرفته در محل راديکال R3 بالاترين نقش را در ظهور اثر ضدميکروبي QuAC ها ايفا مي کند بنابراين با جايگزين کردن گروه هاي مختلف در اين محل، مي توان مواد با حداکثر اثر ضدميکروبي و حداقل سميت توليد نموده و با مقاومت ميکروبي مقابله کرد.

© حقوق سایت محفوظ است