۱۳۹۵-۰۲-۰۲

مقاله بررسي اثر ضد قارچي اسانس گياهان دارويي بر رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس و توليد آفلاتوکسين B1 در پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زابل (رستمينه) از صفحه ۱۶ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد قارچي اسانس گياهان دارويي بر رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس و توليد آفلاتوکسين B1 در پسته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله آسپرژيلوس فلاووس
مقاله آفلاتوکسين
مقاله پسته
مقاله محيط کشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زيوه اي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: باقري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به منظور بررسي اثر ضد قارچي اسانس هاي گياهي در جلوگيري از رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس و توليد آفلاتوکسينB1  از اسانس گياهان دارويي آويشن، نعناع، اکاليپتوس، رازيانه، باريجه، رزماري و مرزه استفاده شد.
روش پژوهش: آزمايشي بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي به منظور بررسي تاثير اين اسانس ها در کاهش ميزان رشد قارچ، اسپورزايي و ميزان آفلاتوکسين، محلول پاشي توسط اسانس بر روي مغز ۴ رقم پسته انجام شد. جهت بررسي ميزان رشد ميسليوم قارچ از دو محيط جامد و مايع استفاده گرديد.
يافته ها: اسانس هاي آويشن و رازيانه بيشترين ميزان بازدارندگي را از خود نشان دادند. اثر نوع و غلظت اسانس در سطح احتمال آماري ۱ درصد بر درصد کلونيزاسيون و آفلاتوکسين و اثر متقابل رقم غلظت اسانس در سطح احتمال ۵ درصد بر درصد کلونيزاسيون قارچ آسپرژيلوس فلاووس معني دار گشت.
نتيجه گيري: غلظت هاي ۸۰۰ و ۱۰۰۰ قسمت در ميليون اسانس رازيانه (۰٫۵۸۴ ppb و ۰٫۲۱۳) و آويشن (۰٫۴۵۲ ppb و ۰٫۲۵۵) به ترتيب بيشرين ميزان بازداري آفلاتوکسين B1 را داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است