۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر ضد زخم معده عصاره آبي و هيدرو الكلي تخم شويد در موش كوچك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در گياهان دارويي از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد زخم معده عصاره آبي و هيدرو الكلي تخم شويد در موش كوچك
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخم شويد
مقاله زخم معده
مقاله سايمتيدين
مقاله سوكرالفيت
مقاله محافظت مخاطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عامري مقدم مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اثرات تخم شويد در كتب گياهي سنتي و جديد به عنوان مقوي معده، تسكين دهنده درد معده و آنتي ‌اسپاسموديك در عضلات صاف لوله گوارش، اثرات محافظت در برابر زخم معده و آنتي‌ كلينرژيكي عصاره آبي و هيدروالكلي تخم شويد بر روي موش كوچك مورد بررسي قرار گرفت. سميت حاد به روش LD50 تعيين شد. براي بررسي اثرات ضد زخم معده تخم شويد از دو ماده اسيد كلريدريك ۱ نرمال به ميزان ۰٫۲ ml و اتانول مطلق به ميزان ۰٫۲۵ ml استفاده شد. عصاره ‌ها نيم ساعت قبل از تجويز اسيد كلريدريك ۱ نرمال و اتانول مطلق به صورت خوراكي تجويز شدند. براي بررسي اثرات عصاره‌ ها بر روي pH شيره معده و ميلي ‌اكي‌ والان برون ‌ده اسيد از روش بستن پيلور استفاده گرديد. سميت حاد (LD50) عصاره آبي و هيدروالكلي با تزريق داخل صفاقي در موش به ترتيب ۳٫۰۴ g/kg (1.5-6.16) و ۶٫۹۸ g/kg (5.69-8.56) بود. عصاره آبي، خوراكي (۰٫۰۴۵-۰٫۴۵ g/kg) و عصاره هيدروالكلي، خوراكي (۰٫۵-۵ g/kg) باعث كاهش ضايعات ناشي از الكل مطلق و اسيد كلريدريك ۱ نرمال در موش كوچك شد و اين اثرات وابسته به دوز بود. اثرات ضد زخم معده دوزهاي ۵ g/kg و۳٫۵ g/kg  عصاره هيدروالكلي و دوز ۰٫۴۵ g/kg عصاره آبي با سوكرالفيت اختلاف معني ‌دار نداشتند. اثر عصاره آبي و هيدروالكلي بر روي افزايش pH شيره معده و كاهش ميلي ‌اكي ‌والان اسيد نيز وابسته به دوز بود. به طوري كه بالاترين دوز عصاره آبي (۰٫۴۵ g/kg) به صورت خوراكي ميزان pH را ۳۲ درصد افزايش و ميلي ‌اكي ‌والان اسيد را ۷۳ درصد كاهش داد و به صورت تزريقي pH را ۴۹ درصد افزايش و ميلي ‌اكي ‌والان را ۸۷ درصد كاهش داده است. بالاترين دوز عصاره هيدروالكلي (۵ g/kg) به صورت تزريقي ميزان pH را ۶۱ درصد افزايش و ميلي ‌اكي‌ والان اسيد را ۸۷ درصد كاهش داد و به صورت خوراكي pH را ۳۳ درصد افزايش و ميزان ‌اكي ‌والان اسيد را ۷۲ درصد كاهش داده است. با توجه به نتايج به دست آمده مي‌ توان گفت كه عصاره آبي و هيدروالكلي تخم شويد به صورت قابل توجهي داراي اثرات ضد ترشحي و محافظت مخاطي معده در موش مي ‌باشد.

© حقوق سایت محفوظ است