۱۳۹۶-۰۷-۰۴

مقاله بررسي اثر ضد تومور و سيتوتوكسيسيتي كلاله و گلبرگ زعفران به روش ديسك سيب ‌زميني و ميگوي آب شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در گياهان دارويي از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد تومور و سيتوتوكسيسيتي كلاله و گلبرگ زعفران به روش ديسك سيب ‌زميني و ميگوي آب شور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلاله و گلبرگ زعفران
مقاله آنتي تومور
مقاله ميگوي آب شور
مقاله ديسك سيب‌ زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهروان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اژكان خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحقيقات فراواني اثر ضدسرطاني كلاله زعفران را نشان داده است.
هدف: هدف از اين مطالعه بررسي سميت و اثر ضدتوموري عصاره هاي خيسانده الكلي كلاله و گلبرك زعفران به روش هاي ساده ميگوي آب شور و سنجش ديسك سيب زميني با ميكروب اگروباكتريوم تومه فشنز بود.
روش بررسي: براي بررسي فعاليت ضدباكتري اگروباكتريوم تومه فشنز توسط عصاره ها آزمون MIC به روش ميكروپليت انجام گرفت. در روش بررسي اثر ضد توموري، ديسك هاي سيب زميني با قطر مشخص زير هود لامينار به آگار ۵/۱ درصد منتقل شد. ۵۰ ميكروليتر از مخلوط سوسپانسيون اگروباكتريوم و محلول عصاره هاي كلاله و گلبرگ زعفران به روي ديسك هاي سيب زميني قرار داده شده در پليت تلقيح شد. پليت ها در دماي ۲۵ درجه سانتي گراد و به مدت ۲۱ روز انكوبه شد تا تومورهاي حاصل بر روي ديسك ها شمارش شود. در روش ميگوي آب شور براي باز كردن تخم هاي ميگو محيط مناسب آب درياي مصنوعي تهيه و شرايط لازم براي باز كردن تخم ها فراهم شد. پس از انجام آزمون به روش استاندارد با توجه به تعداد مرگ و مير ميگوها غلظت هاي مناسب ثانويه نيز تهيه و نتايج بررسي شد.
يافته ها: عصاره گلبرگ در غلظت هاي ۱-۱۶ mg/ml خاصيت ضدباكتري بر عليه اگروباكتريوم تومه فشنز نداشت و MIC عصاره كلاله ۱۰ mg/ml محاسبه شد. LC50 به دست آمده در مهار رشد تومورهاي ناشي از اگروباكتريوم تومه فشنز براي عصاره كلاله ۵٫۳ mg/ml و عصاره گلبرگ ۱۰٫۸ mg/ml تعيين شد. LC50 عصاره هاي الكلي كلاله و گلبرگ در روش ميگوي آب شور به ترتيب ۱۶۷۸٫۸ ppm و ۱۳۵۶٫۸ ppm به دست آمد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه كلاله توانايي بيشتر در مهار رشد توموري نسبت به گلبرگ دارا مي باشد و كلاله داراي سميت كمتري نسبت به گلبرگ است.

© حقوق سایت محفوظ است