۱۳۹۵-۰۳-۲۰

مقاله بررسي اثر ضد باکتريال عصاره الكلي و آبي گياه .Echinochloa crus-galli L در شرايط In vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد باکتريال عصاره الكلي و آبي گياه .Echinochloa crus-galli L در شرايط In vitro
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر ضد باکتريال
مقاله عصاره آبي
مقاله عصاره الکلي
مقاله Echinochloa crus-galli

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي كرويي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي عمران آيت
جناب آقای / سرکار خانم: پردلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پورعزيزي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از اثر آنتاگونيسمي گياهان، مي توان جهت حذف ميکروارگانيسم ها از محيط استفاده نمود. گياه Echinochloa crus-galli در مزارع برنج شمال ايران به عنوان علف هرز سوروف به وفور يافت مي شود. در اين تحقيق به بررسي اثر عصاره هاي مختلف آبي، اتانولي و متانولي گياه عليه باکتري هاي گرم مثبت و منفي با استفاده از روشهاي ديسک، چاهک، پورپليت، کمترين غلظت مهارکنندگي (MIC)، کمترين غلظت باکتري کشي (MBC) پرداختيم و مشخص گرديد که عصاره هاي آبي، اتانولي و متانولي عليه باکتري هاي گرم مثبت Staphylococcus aureus و Bacillus cereus اثر مهار کنندگي شديد داشته، در صورتي که عليه باکتري هاي گرم منفي Escherichia coli و Pseudomonas aeroginosa اثر مهار کنندگي مشاهده نشد.

© حقوق سایت محفوظ است