۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي اثر صحيح كوانتومي هال در سيستمهاي داراي ناخالصي به روش تبديل پيمانه اي در حضور نقطه هاي كوانتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر صحيح كوانتومي هال در سيستمهاي داراي ناخالصي به روش تبديل پيمانه اي در حضور نقطه هاي كوانتومي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستمهاي مزوسكوپيك
مقاله اثر كوانتومي هال
مقاله تبديل پيمانه اي
مقاله نقطه كوانتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني ثاني سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضي علي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سركرده اي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزنيا آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اثر صحيح کوانتومي هال با اعمال ناخالصي، به دو صورت تابع دلتاي ديراک و تابع گوسي به روش تبديل پيمانه اي بررسي شده است. در حضور اين ناخالصيها، ترازهاي لاندائو به دو دسته ترازهاي گسترده و جايگزيده تبديل شده و پله هال ايجاد مي گردد. در ادامه يک ناخالصي به صورت نقطه کوانتومي به سيستم داراي ناخالصي، اضافه مي شود و مشاهده مي گردد که افزايش پهنا و ارتفاع نقطه کوانتومي در جهت از بين بردن پله عمل مي کند و در نهايت اثر کوانتومي هال محو مي شود. نتايج محاسبات عددي در اين مقاله، بيان لافلين را در توجيه اثر کوانتومي هال تاييد مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است