۱۳۹۵-۰۳-۰۷

مقاله بررسي اثر شرايط عملياتي بر گرفتگي در تصفيه پساب هاي صنعتي حاوي روغن با استفاده از سامانه تركيبي جديدMF-UF که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شرايط عملياتي بر گرفتگي در تصفيه پساب هاي صنعتي حاوي روغن با استفاده از سامانه تركيبي جديدMF-UF
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن
مقاله غشاي MF-UF
مقاله فلاكس تراويده
مقاله شرايط عملياتي
مقاله امولسيون
مقاله مدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: روستاآزاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش كاربرد فرايند ترکيبي ميکروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون در تصفيه پساب صنعتي حاوي امولسيون روغن در آب مورد ارزيابي قرار گرفت. غشا ميکروفيلتر مورد استفاده، از نوع سراميكي با پايه a-Al2O3 و پوشش داده شده با ZrO2/TiO2 و با اندازه حفره ۰٫۱ ميكرو و در بخش اولترافيلتراسيون غشاي UFPHT20-6338 بود. در هر بخش تاثير شرايط متفاوت عملياتي از جمله فشار، دما، غلظت، سرعت و pH بر ميزان گرفتگي غشا مورد مطالعه قرار گرفت. در کليه آزمايش ها غلظت خوراک، دماي عملياتي، سرعت و pH به ترتيب معادل۳۵۰ppm ،۳۰  درجه سانتي گراد، ۰٫۳۴m/s و ۹٫۵ بودند. نتيجه هاي حاصل نشان داد كه با افزايش مقدار هر يک از اين فاکتورها ميزان گرفتگي افزايش مي يابد. البته اين افزايش تا زمان حدود ۶۰ دقيقه است و بعد از آن به مقدار ثابتي مي رسد. در انتها مدل هاي ژل و هرميا که جهت پيش بيني و بررسي رفتار غشا ارايه شده اند با نتيجه هاي آزمايشگاهي به دست آمده، مقايسه شدند. بررسي ها نشان داد که نتيجه هاي به دست آمده، تطابق خوبي با اين مدل ها دارند و اين عمل پيش بيني رفتار غشا و کنترل شرايط عملياتي حاکم بر سامانه را امکان پذير مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است