۱۳۹۵-۰۱-۲۵

مقاله بررسي اثر سميت سلولي عصاره هاي آبي و الکلي برگ هاي گياه منتاسپيکاتا(Mentha spicata) بر رده سلول سرطاني K562 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سميت سلولي عصاره هاي آبي و الکلي برگ هاي گياه منتاسپيکاتا(Mentha spicata) بر رده سلول سرطاني K562
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيتوتوکسيک
مقاله لوسمي
مقاله منتاسپيکاتا
مقاله سوکسله
مقاله K562
مقاله CML

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني الهه
جناب آقای / سرکار خانم: نقش نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لوسمي ميلوئيدي مزمن (CML) يک اختلال کلونال بدخيم سلول هاي بنيادي خون ساز است که منجر به ?افزايش سلول هاي ميلوئيد، سلول هاي اريتروئيدي و پلاکت ?ها در خون محيطي و هيپرپلازي در مغز استخوان مي ?شود. اين تحقيق به? منظور بررسي اثر سيتوتوکسيکي عصاره هاي آبي، متانولي و اتانولي برگ هاي منتاسپيکاتا بر روي لاين سلوليK562 به عنوان مدل لوسمي ميلوئيد مزمن صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، برگ هاي منتاسپيکاتا از شهر بويين جمع آوري و با استفاده از روش سوکسله عصاره گيري شد. سلول هاي
K562کشت داده شد و با غلظت هاي عصاره (۱۲٫۵ تا ۱۵۰ ميکروگرم بر ميلي ليتر) تحت درمان قرار گرفتند. سميت سلولي عصاره منتاسپيکاتا عليه سلول هايK562 لوسمي با استفاده از روش MTT برآورد شد. جذب با استفاده از دستگاه الايزا در طول موج ۵۴۰ نانومتر اندازه گيري شد.
يافته ها: عصاره اتانولي بالاترين اثر سيتوتوکسيک را در (۷۵ IC50=ميکروگرم بر ميلي ليتر) نشان داد، درحالي که عصاره آبي حداقل اثر سيتوتوکسيک را در (۱۵۰ IC50=ميکروگرم بر ميلي ليتر) در ميان عصاره ها نشان داد. عصاره متانولي اثر سيتوتوکسيک را در ۱۰۰IC50= ميکروگرم بر ميلي ليتر روي رده سلولي K562 بروز داد. عصاره هاي آبي و الکلي اثر سيتوتوکسيک را به صورت وابسته به دز در رده سلولي K562 به نمايش گذاشت.
نتيجه گيري: با توجه به اثرات سيتوتوکسيک عصاره هاي آبي و الکلي برگ منتاسپيکاتا بر سلول هاي K562، گياه مي تواند به عنوان يک پتانسيل بالقوه براي مطالعات بيشتر در درمان CML مورد استفاده قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است