۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر دو ماده داخلي و خارجي Chelating بر روي بافتهاي پري‌ راديكولر در دندانهاي گربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر دو ماده داخلي و خارجي Chelating بر روي بافتهاي پري‌ راديكولر در دندانهاي گربه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله RC Prep
مقاله دندان كانين گربه
مقاله وايتال پرفيوژن
مقاله پاسخ بافتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ساساني فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: اقدامي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرحله پاكسازي و شكل‌دهي كانال ريشه از مهمترين مراحل درمانهاي اندودنتيكس مي‌باشد. در بسياري از موارد، فرايندهاي فيزيولوژيك و يا پاتولوژيك بر كانال ريشه اثر مي‌گذارند و اين مجرا را بسيار باريك مي‌كنند؛ بنابراين استفاده از وسايل و موادي كه بتوان با آنها، عمل پاكسازي و شكل‌دهي كانال را حتي در كانال‌هاي بسيار باريك، بخوبي انجام داد، ضروري به نظر مي‌رسد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر دو ماده Chelating ساخت داخل و خارج بر روي بافتهاي پري‌راديكولر دندانهاي گربه مي‌باشد. در اين تحقيق مواد RC-Prep توليد داخل و خارج، پس ازتهيه و آماده‌سازي كانال‌هاي هجده دندان كانين فك پايين گربه، بطور مساوي در دو گروه نُه‌تايي، در اين كانال‌ها قرار داده شدند و Patency ناحيه آپيكال براي نفوذ طبيعي اين مواد به بافت پري راديكولر، حفظ گرديد؛ همچنين در سه دندان كانين ديگر گربه، به عنوان كنترل مثبت، ماده اسيد فسفريك قرار داده شد و در سه دندان ديگر، به عنوان كنترل منفي پس از تهيه و آماده‌سازي كانال، هيچ ماده‌اي قرار داده نشد. پس از سيل تاج دندانها، گربه‌ها در سه دوره زماني يك، ۲۱ و ۴۲ روزه پس از انجام وايتال پرفيوژن كشته شدند. نمونه‌هاي دنداني همراه با مقداري از استخوان اطراف آنها در سه گروه هشت عددي، جدا شدند و پس از تهيه لام‌هاي هيستولوژيك، پاسخ بافتي نسبت به اين مواد از طريق شمارش سلول‌هاي آماسي مترشحه انجام شد و آناليز مرفومتريك آنها، انجام گرديد. واكنش آماسي دو نوع RC-Prep، در هيچ يك از دوره‌هاي زماني مطالعه، تفاوت معني‌داري نداشت؛ اما هر يك از دو ماده با نمونه‌هاي كنترل مثبت و منفي، تفاوت معني‌دار داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است