۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي اثر دما و سرعت جريان هوا در خشک کن بر ميزان و كيفيت اسانس استحصالي از آويشن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر دما و سرعت جريان هوا در خشک کن بر ميزان و كيفيت اسانس استحصالي از آويشن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن
مقاله خشك كردن
مقاله اسانس
مقاله مواد موثره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري شادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهان دارويي اسانس دار نقش مهمي در زندگي انسان دارند و كشت و مصرف آن ها در ايران از سابقه طولاني برخوردار است. تركيبات فرار موجود در اسانس گياهان به طور موثري تحت تاثير روش هاي فرآوري در گياهان مي باشد. در اين پژوهش از خشك كن كابينتي با دماي ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه سانتي گراد و سرعت جريان هواي ۱٫۵، ۲٫۵ و ۳ متر بر ثانيه جهت خشك كردن دو نوع آويشن بومي در استان خراسان (Ziziphora clinopodiodes, Thymus transcaspicus) استفاده گرديد. پس از خشك شدن از هر يك از نمونه ها با استفاده از دستگاه كلونجر، به روش تقطير با آب اسانس گيري به عمل آمد و بازده هر كدام بر اساس درصد حجمي و وزني محاسبه گرديد. آزمون آماري مورد استفاده در اين پژوهش از نوع فاكتوريل بود كه در قالب طرح كاملا تصادفي در ۳ تكرار انجام پذيرفت. كيفيت اسانس نيز با استفاده از دستگاه هاي GC و Ms/GC مورد بررسي قرارگرفت. نتايج، نشان داد Ziziphora clinopodiodes مقدار اسانس بيش تري داشته و مناسب ترين دما و سرعت هوا براي خشک کردن آويشن و استحصال اسانس، به ترتيب ۳۰ درجه سانتي گراد و ۱٫۵ متر بر ثانيه بودند. سرعت هوا بر مقادير مواد موثره، تاثير نداشت. در رقم Thymus transcaspicus، با افزايش دما، مقادير تيمول و كارواكرول افزايش يافتند و در رقمclinopodiodes Ziziphora ، مقدار ايزومنتون، افزايش ومقدار پوليگان، كاهش و مقادير پيپريتنون و نئوايزومنتول ثابت و در مورد ساير تركيبات موثره، روند مشخصي با تغيير دما مشاهده نگرديد.

© حقوق سایت محفوظ است