۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي اثر درماني ليزر Nd-YAG در تيمار فتوديناميکي بر روي سلول هاي LN-CaP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر درماني ليزر Nd-YAG در تيمار فتوديناميکي بر روي سلول هاي LN-CaP
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فتوديناميک تراپي
مقاله آمينولولنيک اسيد ليزر Nd YAG
مقاله آپوپتوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني كوچصفهاني هما
جناب آقای / سرکار خانم: نبيوني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجلس آرا محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميني الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فوتوديناميک تراپي (PDT) نوعي روش درماني جديد و نويد دهنده در درمان سرطان و برخي از بيماريهاي غيرسرطاني است. سه رکن اساسي اين روش درماني ماده حساس به نور، نور و اکسيژن است. در اين روش واکنش متقابل بين نور و ماده حساس به نور القا کننده مرگ سلولهاي سرطاني است. هدف از انجام اين آزمايش بررسي اثر ترکيبي ماده حساس به نور آمينولولنيک اسيد و پرتوي يکنواخت ليزر حالت جامد Nd-YGA با طول موج و توان خاص در القاي مرگ سلولهاي سرطان پروستاتي LN-CaP و نوع مرگ القا شده است.
براي اين منظور در اين آزمايش آمينولولنيک اسيد يا ۵-ALA (پيش ساز ماده حساس به نور پروتوپورفيرين IX با غلظت ۰٫۳mM و به مدت ۵ ساعت در تاريکي و پرتوي يکنواخت ليزر حالت جامد Nd-YAG با طول موج۵۲۳ nm و توان ۵۰mw اثردهي شده و ميزان بقا سلولهاي سرطاني LN-CaP توسط آزمون MTT، تشکيل پروتوپورفيرين IX  درون سلولها توسط اسپکتروفتومتر فلورسانس و نوع مرگ سلولي القا شده بر روي سلولها توسط رنگ آميزي هوخست ارزيابي شد.
يافته ها: ۲۴ ساعت پس از تيمار کاهش چشمگيري در تعداد سلولها در گروه تيمار فتوديناميک در مقايسه با گروه ALA بدون ليزر و گروه ليزر بدون ALA ديده مي شود.
اعمال ۵-ALA باعث افزايش توليدماده حساس به نور اصلي پروتوپورفيرين IX درون سلولها مي شود. با استفاده از رنگ آميزي با هوخست سلولهاي تيماري گروه ALA-PDT مرگ سلولي ۰٫۳mM آپوپتوتيک را نشان مي دهند.
نتيجه گيري کلي: تيمار فتوديناميکي سلولهاي سرطان پروستاتي LN-CaP با آمينولولنيک اسيد با غلظت و زمان انکوباسيون ۵ ساعت به همراه پرتوي يکنواخت ليزر Nd-YAG با طول موج ۵۳۲nm و توان ۵۰mW به مدت ۳ دقيقه باعث افزايش توليد پروتوپورفيرين IX و القا چشمگير مرگ آپوپتوتيک سلول ها مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است