۱۳۹۵-۰۱-۲۴

مقاله بررسي اثر حلال دوتره و دماي آناليز بر نظم فضايي پلي آلفا متيل استايرن بوسيله طيف سنجي رزونانس مغناطيس هسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در كاربرد شيمي در محيط زيست از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر حلال دوتره و دماي آناليز بر نظم فضايي پلي آلفا متيل استايرن بوسيله طيف سنجي رزونانس مغناطيس هسته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي آلفا متيل استايرن
مقاله طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته
مقاله نظم فضايي
مقاله پليمريزاسيون نوري
مقاله ريز ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش بررسي نظم فضايي و ريز ساختار پلي آلفا متيل استايرن با در نظر گرفتن شکافت کربن هاي گروه چهارم آليفاتيک، چهارم آروماتيک و متيلن به وسيله روش هاي طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته کربن (۱۳CNMR) در حلال هاي کلروفرم و تتراهيدروفوران دوتره مطالعه شده است. پليمر شدن پلي آلفا متيل استايرن توسط روشن وري انجام شد. گمارش تمام توالي هاي فضايي پيک هاي کربن نوع چهارم آليفاتيک، کربن نوع چهارم آروماتيک شکل توالي هاي پنج تايي و کربن متيلن به شکل توالي هاي شش تايي به وسيله NMR حالت مايع در حلال کلروفرم دوتره انجام شد. هم چنين افزايش دماي طيف گيري NMR اثرات مشهودي بر روي شکافتگي پيک ها مي گذارد. مدل هاي آماري برنولي و مارکوف مرتبه اول براي نمونه سنتز شده محاسبه و با نتايج تجربي مقايسه شد. مقدار احتمال وجود توالي مزو براي پليمر سنتز شده ۰٫۲۳۴ محاسبه شد. مقايسه نتايج تجربي با مدل هاي آماري برنولي و مارکوف مرتبه اول نشان مي دهد که نتايج تجربي با مدل برنولي مطابقت بيش تري دارند. در نهايت نشان داده شده است که حلال دوتره متفاوت روي تفکيک و شکافتگي سکانس هاي سنديو تاکتيک و ايزوتاکتيک اثر مي گذارد.

© حقوق سایت محفوظ است