۱۳۹۵-۰۳-۱۹

مقاله بررسي اثر تشديدکنندگي عصاره گياه اسطوخدوس (.Lavandula spica L) برزخم سالک در موش BALB/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۵۴۰ تا ۵۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تشديدکنندگي عصاره گياه اسطوخدوس (.Lavandula spica L) برزخم سالک در موش BALB/c
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره اسطو خودوس
مقاله سالک
مقاله اثر سرکوب کنندگي
مقاله موش BALB/c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي بافقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده پورناكي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حجازيان سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه هاي مختلف گياه اسطوخودوس در پزشکي سنتي ايران کاربردهاي گوناگوني ازجمله در درمان خون گرفتگي عروق مغزي، بيماريهاي مرتبط با دستگاه عصبي و روماتيسم دارند. در اين پژوهش اثر سرکوب کنندگي دستگاه ايمني آن در موش کوچک و سفيد آزمايشگاهي نژاد BALB/c مبتلا به سالک مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور سرشاخه هاي گلدار اسطوخودوس (Lavandula spica L.) تهيه و آسياب شد. بعد در اتانول ۸۰% قرار گرفت و ارلن محتوي آن بر روي چرخاننده مغناطيسي (Stirrer) با مگنت و در دماي اتاق به مدت ۲۴ ساعت قرار داده و بعد صاف شد. محلول صاف شده در شرايط استريل در پايه پماد در غلظت هاي ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد تهيه و تا زمان استفاده در يخچال نگهداري شد. همزمان ۴۰ سر موش کوچک و سفيد آزمايشي نژاد BALB/c با انگل ليشمانيا عامل سالک روستايي سويه Leishmania (L) major [MRHo/IR/75/ER] عفوني شد و در چهار گروه شاهد، دريافت کننده غلظت هاي ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد عصاره اسطوخودوس مجزا شدند. استعمال عصاره اسطوخودوس بلافاصله پس از آغاز زخم سالک به طور يک روز در ميان انجام و همچنين پايش اندازه وزن و قطر زخم سالک در موش هاي گروههاي چهارگانه با استفاده از ترازو و کوليس ورنيه به طور هفتگي انجام و اين کار تا مرگ آخرين موش از گروه شاهد انجام شد. ميانگين و اندازه وزن موش دريافت کننده عصاره هاي ۴۰ و ۶۰ درصد اسطوخودوس با ميانگين اندازه وزن موش هاي گروه شاهد اختلاف معني دار نشان دادند (P=0.000). ولي ميانگين اندازه وزن موش هاي دريافت کننده عصاره ۸۰ درصد اسطوخودوس با ميانگين اندازه وزن موش هاي گروه شاهد اختلاف معني دار نشان نداد(P>0.05) . ميانگين اندازه قطر زخم موش هاي دريافت کننده عصاره هاي ۴۰ و ۶۰ درصد اسطوخودوس با ميانگين اندازه قطر زخم موش هاي گروه شاهد اختلاف معني دار نشان دادند. ولي ميانگين اندازه قطر زخم موش هاي دريافت کننده عصاره ۸۰ درصد اسطوخودوس با ميانگين اندازه قطر زخم موش هاي گروه شاهد اختلاف معني دار نشان نداد(P>0.05) . استعمال عصاره اسطوخودوس روند کاهش وزن حيوان را سرعت بخشيد و هر چه غلظت عصاره بيشتر مي شد اين سرعت در کاهش وزن و افزايش اندازه قطر زخم حيوان نيز بيشتر مي شد، ولي افزايش غلظت بالاي ۸۰ درصد ديگر افزايش محسوسي در سرعت کاهش وزن و افزايش اندازه قطر زخم نداشت. در مجموع در مقايسه با موش هاي گروه شاهد روند تلف شدن سوري با کاهش وزن و افزايش قطر زخم در موش هاي دريافت کننده عصاره اسطوخودوس محسوس و معني دار بود. افزون بر آن که مرگ موش هاي گروه هاي دريافت کننده عصاره اسطوخودوس سريعتر از موش هاي گروه شاهد، زخم ها بزرگ و با نکروز شديدتر بود.

© حقوق سایت محفوظ است