۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي اثر تزريق وريدي پانكرونيوم قبل از سوكسينيل كولين بر فعاليت قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تزريق وريدي پانكرونيوم قبل از سوكسينيل كولين بر فعاليت قلب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيهوشي
مقاله پانكرونيوم
مقاله قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزكوهي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داروهاي شل کننده عضلاني بطور وسيع جهت از بين بردن سفتي عضلات و تسهيل لوله گذاري تراشه در بيهوشي استفاده مي شوند. ولي بکارگيري اين داروها، خصوصا سوکسينيل کولين، عوارضي را در قلب و عضلات به همراه دارد. اتخاذ تدابيري در پيشگيري از اين عوارض حائز اهميت مي باشد. لذا اين تحقيق با هدف تعيين تاثير وريدي پانکرونيوم قبل از سوکسينيل کولين بر فعاليت قلب انجام گرفت. در اين مطالعه نيمه تجربي، ۸۰ بيمار واجد شرايط بطور مبتني بر هدف انتخاب شدند. قبل از القاي بيهوشي، ضربان قلب توسط مانيتور کنترل شد. سپس در گروه تجربي، ۰٫۰۲ ميلي گرم پانکرونيوم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن تزريق شد. چهار دقيقه بعد، ندونال (۵ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) و سوکسينيل کولين (۱٫۵ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) تزريق گرديد. در بيماران گروه شاهد به روش مشابه عمل شد، اما پانکرونيوم تجويز نشد. نتايج نشان داد که ميانگين ضربان قلب بيماران در گروه تجربي ۱۱۷ ± ۹۹٫۴ و در گروه شاهد ۸۸٫۱±۱۱۷ مي باشد و آزمون تي مزدوج با P<0.001 تفاوت معني داري را بين ميانگين ضربان قلب دو گروه نشان داد. همچنين گروه تجربي، انقباضات عضلاني خفيف تري نسبت به گروه شاهد داشت. نتايج بيانگر آن است که تجويز پانکرونيوم، براديکاري، ديس ريتمي و انقباضات عضلاني ناشي از تجويز اسکولين را کاهش داده و مي تواند بيهوشي کم خطري را براي بيمار در طول عمل جراحي فراهم کند.

© حقوق سایت محفوظ است