۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي اثر بخشي درمان گروهي آموزش مهارتهاي حل مساله بر برخي ويژگيهاي شناختي نوجوانان اقدام كننده به خود كشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي درمان گروهي آموزش مهارتهاي حل مساله بر برخي ويژگيهاي شناختي نوجوانان اقدام كننده به خود كشي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: شمس ثريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، اثر بخشي درمان گروهي آموزش مهارتهاي حل مساله را بر ميل خودکشي، نا اميدي، سبک اسنادي و خود پنداره نوجوانان اقدام کننده به خودکشي بررسي مي کند. پانزده دختر که بعلت اقدام به خودکشي به بيمارستان لقمان تهران ارجاع داده شده بودند، در اين تحقيق شرکت نمودند. اين تحقيق شبه تجربي بود و آزمودنيها بطور تصادفي در دو گروه با شرايط درمان ۱۰ جلسه اي آموزش مهارتهاي حل مسأله (۷ نفر) و گروه کنترل در انتظار درمان (۸ نفر) قرار گرفتند. تحليل و مقايسه اطلاعات بدست آمده از پيش آزمون و پس آزمون دو گروه نشان داد که برنامه درماني توانسته است ميل خودکشي، نا اميدي، سبک اسناد منفي نوجوانان اقدام کننده به خود کشي را بطور معني داري کاهش دهد اما بر خود پنداره آنان تاثير معني داري نداشت. اين تحقيق نمونه اي از برنامه درماني منظم براي نوجوانان اقدام کننده به خودکشي را ارايه مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است