۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر امواج مايل بر پايداري پوزه موج شكن هاي سكويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر امواج مايل بر پايداري پوزه موج شكن هاي سكويي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج مايل
مقاله پوزه موج شكن
مقاله موج شكن سكويي
مقاله مدل فيزيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنازاده ماهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چگيني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: سنجاني محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر امواج مايل بر پايداري پوزه يك موج شكن توده سنگي سكويي بررسي شد. پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل فيزيكي در حوضچه موج مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري وزارت جهادسازندگي انجام صورت پذيرفت. امواج تابيده شده به مدل فيزيكي موج شكن در تمام آزمايشها نامنظم و طيف انرژي موج مربوط از نوع JONSWAP بود. آزمايشها با توليد امواج در دو جهت °۲۳ و °۶۸ نسبت به خط مركزي موج شكن (CL) با محدوده ‏اي از ارتفاعات عمده موج، پريود اوج ۱۲ ثانيه و تعداد ۱۰۰۰ موج اوليه و ۱۰۰۰ موج ثانويه انجام شدند. نيم رخهاي پوزه موج شكن قبل و بعد از اجراي هر آزمايش با يكديگر مقايسه و اعداد آسيب مربوط به آنها محاسبه شدند. داده هاي حاصل به طور مجزا براي نمايش تاثير ارتفاع موج، مدت طوفان و نيز زاويه تابش موج بر روي پايداري پوزه موج شكن ترسيم شدند. محدوده‏هاي با اعداد آسيب يكسان براي جهت تابش موج °۶۸ ترسيم و روند جابجايي اين محدوده ها با تغيير ارتفاع عمده موج مورد بررسي قرار گرفت. با افزايش ارتفاع عمده موج تابشي در هر دو جهت °۲۳ و °۶۸، مقادير اعداد آسيب افزايش و در نتيجه با افزايش ارتفاع عمده موج تغيير شكل پوزه افزايش مي يافت.

© حقوق سایت محفوظ است