۱۳۹۵-۰۳-۰۸

مقاله بررسي اثر افزايش يون نيکل (Ni) بر ميزان تخلخل پوشش هاي فسفاته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر افزايش يون نيکل (Ni) بر ميزان تخلخل پوشش هاي فسفاته
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش فسفاته
مقاله روي – نيکل
مقاله تخلخل
مقاله پلاريزاسيون خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: ياري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي مالك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي اثر يون نيکل بر تخلخل هاي موجود در پوشش فسفاته پرداخته شده است. حمام فسفاته کاري استفاده شده در اين تحقيق شامل ۵gr/lit اکسيد روي، ۱۲mlit/lit اسيد فسفريک و ۲gr/lit نيترات سديم به عنوان تسريع کننده است. به محلول پايه، غلظت صفر تا ۸gr/lit يون نيکل به صورت نيترات نيکل افزوده شده و تاثير آن بررسي گرديد. تمام نمونه هاي فسفاته در دماي ۵۵oC و به مدت ۲۱۰ ثانيه تهيه شد. مطالعه تخلخل هاي پوشش به کمک روش الکتروشيميايي پلاريزاسيون خطي، مطالعه مورفولوژي پوشش توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) و بررسي فازهاي ايجاد شده به وسيله XRD انجام گرفت. نتايج نشان داد که افزايش غلظت نيکل در محلول، باعث کاهش تخلخل پوشش فسفاته مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است