۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر آنتي ‌اكسيدان اسانس و عصاره گياه بابونه (.Matricaria chamomilla L) بر سلول ‌هاي كبدي موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در گياهان دارويي از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آنتي ‌اكسيدان اسانس و عصاره گياه بابونه (.Matricaria chamomilla L) بر سلول ‌هاي كبدي موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي ‌اكسيدان
مقاله بابونه
مقاله راديكال ‌هاي آزاد
مقاله پراكسيداسيون ليپيد
مقاله سلول‌ هاي كبدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: نادري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بشردوست نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: اطمينان زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راديكال‌هاي آزاد مولكول‌هاي فعال شده‌اي هستند كه ممكن است منشا داخلي يا خارجي داشته باشند. يكي از مهمترين اثرات تخريبي راديكال‌هاي آزاد شروع پراكسيداسيون ليپيد مي‌باشد كه به تخريب غشاي سلول منجر مي‌شود. پراكسيداسيون ليپيد باعث اختلال در سازمان‌بندي غشا و تغيير فعاليت آنزيم‌هاي وابسته به آن و پروتئين‌هاي ديگر مي‌شود كه همراه با آزاد كردن راديكال‌هاي هيدروپراكسيل وآلكوپراكسيل به‌صورت بالقوه براي سلول مضر مي‌باشد. در اين پروژه خواص آنتي‌اكسيدان اسانس و عصاره گياه بابونه و اسانس خالص آزولن مورد بررسي قرار گرفتند. جهت القا پراكسيداسيون ليپيد در سلول‌هاي كبدي از ترشيوبوتيل هيدروپراكسايد (t-BH) استفاده شد و غلظت‌هاي مختلفي از اسانس و عصاره مورد نظر در مجاورت آنها قرار گرفتند. سپس ميزان مالون دي آلدييد (MDA) توليد شده با روش اسپكتروفتومتريك در طول موج ۵۳۵ nm اندازه‌گيري شد. كاهش توليد MDA نشان دهنده مهار پراكسيداسيون ليپيد و خاصيت آنتي‌اكسيدان مي‌باشد. فعاليت آنزيم‌هاي لاكتات دهيدروژناز (LDH) و آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST)، نيز در مجاورت تركيبات فوق مورد سنجش قرار گرفتند. اين آنزيم‌ها به عنوان شاخص‌هاي تعيين ميزان پراكسيداسيون ليپيد هستند و كاهش فعاليت آنها نمادي از قدرت مهاري اين تركيبات بر پراكسيداسيون ليپيد مي‌باشد. ميزان مهار در بالاترين غلظت به كار رفته شده در مورد اسانس بابونه ۵۸ (۱۰ µl/ml) درصد، آزولن  35.4 (50 µg/ml)درصد و عصاره بابونه  16 (50 µg/ml)درصد بودند. خاصيت آنتي‌اكسيدان با افزايش غلظت افزايش داشت. نتايج حاصل از اندازه‌گيري توليد MDA و فعاليت آنزيم‌هاي AST و LDH ارتباط مستقيمي با يكديگر داشتند. نتايج حاصل بيانگر اثر آنتي‌اكسيدان گياه بابونه مي‌باشد و بنابراين مي‌توان با انجام تحقيقات گسترده به روش درون‌تني (in vivo) از اين گياه به منظور پيشگيري و يا درمان بيماري‌هاي مختلف كه پاتوژنز آنها فعال شدن راديكال‌هاي آزاد مي‌باشد و يا همچنين به عنوان ماده افزودني در صنايع غذايي استفاده نمود.

© حقوق سایت محفوظ است