۱۳۹۵-۰۵-۱۱

مقاله بررسي اثربخشي ابزارهاي سياست مالي دولت در استان ها با داده هاي ترکيبي پويا و روش GMM سيستمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۶۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي ابزارهاي سياست مالي دولت در استان ها با داده هاي ترکيبي پويا و روش GMM سيستمي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده هاي استاني
مقاله روش گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي
مقاله سياست مالي
مقاله ضريب تکاثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري صميمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: علمي زهرا (ميلا)
جناب آقای / سرکار خانم: زروكي شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به جهت گيري دولت مبني بر استاني نمودن فعاليت هاي دولت و واگذاري مديريت اعتبارات به استان ها، در اين پژوهش ميزان اثرگذاري سياست هاي مالي دولت بر توليد ناخالص داخلي استان ها (ضرايب تکاثري) در کوتاه مدت و بلندمدت در سطح استان هاي کشور در سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۷۹، مورد بررسي قرار گرفته و براي انجام تخمين هاي مورد نياز از روش داده هاي ترکيبي پويا و تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که ضرايب تکاثري مخارج دولتي و ماليات ها در کوتاه مدت کوچک تر و در بلندمدت بزرگ تر از واحد بوده و مطابق با انتظارات نظري، ميزان اين ضريب براي مخارج دولتي بزرگ تر از درآمدهاي مالياتي مي باشد. همچنين در کوتاه مدت و بلندمدت، ميزان تاثيرپذيري توليد ناخالص داخلي استان هاي کشور از مخارج سرمايه اي بيشتر از مخارج مصرفي مي باشد و ادوار تجاري در اقتصاد ايران اثر محسوس و معناداري بر اندازه ضريب تکاثري مخارج دولت ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است