۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثرات ضد دردي، ضد التهابي و سميت حاد عصاره هيدروالكلي صمغ پسته (.Pistacia vera L) در موش سوري و صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در گياهان دارويي از صفحه ۵۸ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضد دردي، ضد التهابي و سميت حاد عصاره هيدروالكلي صمغ پسته (.Pistacia vera L) در موش سوري و صحرايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله اثرات ضددردي
مقاله اثرات ضدالتهابي
مقاله گياهان دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرورده سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: نياپور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري اصل مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آز آنجايي‌كه بعضي از گونه‌هاي گياه Pistacia اثر ضد التهابي نشان داده‌اند، اثرات ضدردي و سميت حاد عصاره هيدروالكي صمغ پسته ايران (Pistacia vera) مورد بررسي قرار گرفتند. در اين مطالعه، اثرات ضددردي عصاره صمغ پسته با سه روش آزمون صفحه داغ، آزمون پيچش و آزمون فرمالين برروي موش و اثرات ضدالتهابي حاد و مزمن به ترتيب به روش ايجاد التهاب با زايلن در گوش موش و كاشت پنبه فشرده در زير پوست موش صحرايي مورد مطالعه قرار داده شد.
حداكثر دوز قابل تحمل عصاره صمغ پسته در موش ۱ g/kg ، و LD50 آن، برابر ۷۷/۳ به دست آمد. در آزمون صفحه داغ، عصاره صمغ پسته با دوزهاي ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۱ و ۲ g/kg به صورت وابسته به دوز اثر ضددردي ازخود نشان داد. در اين آزمون، نالوكسان به خوبي توانست فعاليت ضددردي عصاره را مهار كند. در آزمون پيچش، دوزهاي ۰٫۵ g/kg و ۰٫۲۵تعداد پيچش‌ها را به طور معني‌داري كاهش داد. در آزمون پيچش نالوكسان نتوانست اثر ضددردي عصاره را مهار كند. در آزمون فرمالين، عصاره با دوزهاي ۱٫۰ g/kg و ۰٫۵، ۰٫۲۵ توانست زمان ليسيدن را در هر دو فاز سريع و تاخيري كاهش دهد. در بررسي اثر ضدالتهابي حاد، دوزهاي ۱٫۰ g/kg ، ۰٫۵، ۰٫۲۵ از عصاره به خوبي توانست از افزايش وزن گوش‌ها ناشي از ادم موضعي جلوگيري كند. در بررسي اثر ضد التهابي مزمن، دوزهاي ۱٫۰ g/kg ، ۰٫۵، ۰٫۲۵ از عصاره توانست از افزايش وزن پنبه‌هاي فشرده و تشكيل گرانولوم جلوگيري كند.
نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه عصاره صمغ پسته داراي اثرات ضد دردي و ضد التهابي (حاد و مزمن) بوده و اثرات ضددردي خود را هم از طريق گيرنده‌هاي اپيوييدي و هم ازطريق مهار مدياتورهاي التهابي اعمال مي‌كند.

© حقوق سایت محفوظ است