۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي اثرات ضددردي و ضدالتهابي عصاره هاي آبي و الكلي گياه خرفه در موش هاي سفيد كوچك و بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در كومش از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضددردي و ضدالتهابي عصاره هاي آبي و الكلي گياه خرفه در موش هاي سفيد كوچك و بزرگ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرفه
مقاله عصاره آبي
مقاله عصاره الكلي
مقاله ضد درد
مقاله ضد التهاب
مقاله موش كوچك
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج زاده موسي الرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رخشنده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گياه خرفه با نام علمي Portulaca oleracea گياه دارويي شناخته شده اي است که اثرات متعددي از قبيل اثرات ضددردي، ضدالتهابي و شل کنندگي عضلات صاف و اسکلتي به آن نسبت داده شده است. هدف ما از اين پژوهش بررسي اثرات ضددردي و ضدالتهابي اين گياه مي باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر اثر ضددردي عصاره هاي آبي و الکلي اين گياه توسط آزمون هاي سنجش درد شامل آزمون صفحه داغ (Hot plate) و آزمون پرش دم (Tail flick) مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور در هر آزمون سنجش درد ۶ گروه ۱۰ تايي موش سوري انتخاب و سپس عصاره هاي آبي و نيز مرفين (شاهد مثبت) و نرمال سالين (شاهد منفي) به موش ها تزريق شد. مدت زمان تحمل درد حيوان در زمان هاي ۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقيقه پس از تزريق ثبت گرديد. براي بررسي اثرات ضدالتهابي نيز ۳۲ سر رت از نژاد ويستار – آلبينو به چهار گروه تقسيم شدند و يک ساعت قبل از تزريق کاراگنن براي ايجاد التهاب در پنجه پا، با نرمال سالين (کنترل منفي)، ديکلوفناک سديم (کنترل مثبت) و عصاره هاي آبي و الکلي خرفه، تيمار شدند. حجم ادم ايجاد شده در پنجه پا در فواصل ۱ و ۳ ساعت پس از تزريق کاراگنن در هر گروه اندازه گيري شد. موارد ثبت شده توسط آزمون ANOVA و تست تعقيبي Tukey مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار گرفتند و در هر مورد که P<0.05 بود اختلاف معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: عصاره هاي آبي و الکلي با دوز ۴۰۰mg/kg B.W در آزمون صفحه داغ (P<0.001) و نيز در آزمون پرش دم (P<0.001)، اثرات ضددردي معني داري نسبت به گروه کنترل منفي نشان مي دهند. بيشترين اثر دارو در زمان ۶۰ دقيقه بعد از تزريق عصاره مي باشد. هر دو عصاره آبي و الکلي در دوز۴۰۰mg/kg B.W در زمان ۶۰ دقيقه در آزمون صفحه داغ در حدود ۶۰% اثر ضددردي مرفين و در آزمون پرش دم به ترتيب ۲۶ و ۴۲% اثر ضددردي مرفين را نشان مي دهند. تفاوت معني داري بين ميزان اثر عصاره هاي آبي و الکلي مشاهده نشد. عصاره هاي آبي و الکلي خرفه در فاصله يک ساعت (P<0.01) و ۳ ساعت (P<0.001) پس از تجويز کاراگنن موجب کاهش معني دار ادم پنجه پاي حيوان شدند.
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد که عصاره هاي آبي و الکلي گياه خرفه با دوز ۴۰۰mg/kg B.W اثرات ضددردي و ضد التهابي قابل ملاحظه اي داشته و با توجه به اين که اين گياه مصرف خوراکي دارد مي توان مصرف خوراکي و موضعي آن را براي کاهش درد و التهاب پيشنهاد نمود.

© حقوق سایت محفوظ است