۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثرات رقابتي يولاف وحشي (.Avena ludoviciana L) با گندم زمستانه (.Triticum aestivum L) در تراكم هاي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات رقابتي يولاف وحشي (.Avena ludoviciana L) با گندم زمستانه (.Triticum aestivum L) در تراكم هاي مختلف
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت
مقاله يولاف وحشي
مقاله گندم
مقاله تراكم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده دلويي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات رقابتي گندم و يولاف وحشي در تراکم هاي مختلف، در سال زراعي ۸۰-۱۳۷۹ آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در مشهد اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش شامل تراکم گندم در سه سطح (۳۰۰، ۴۵۰ و ۶۰۰ بوته در مترمربع) و تراکم يولاف در پنج سطح (صفر، ۲۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۶۰ بوته در مترمربع) بود. نتايج آزمايش نشان داد که ارتفاع يولاف وحشي در هر سه تراکم گندم، در مراحل اوليه رشد کمتر و در مراحل پاياني رشد بيشتر از گندم بود. افزايش تراکم گندم سبب افزايش ارتفاع گندم شد. افزايش تراکم گندم هم چنين سبب کاهش سطح برگ و بيوماس يولاف وحشي و افزايش تراکم يولاف وحشي، سبب کاهش برگ و بيوماس گندم گرديد. زمان بسته شدن کانوپي در يولاف وحشي حدود ۱۵ روز سريع تر از گندم بود. متوسط سرعت رشد نسبي گندم و يولاف در طول دوره رشد به ترتيب ۰٫۰۲۷ و ۰٫۰۳۴ گرم بر گرم در روز بود. بيشترين مقدار کاهش عملکرد دانه گندم حدود ۴۷ درصد بود که در تراکم ۱۶۰ بوته يولاف در تراکم ۳۰۰ بوته گندم در مترمربع مشاهده شد. در تراکم هاي پايين گندم، کاهش عملکرد گندم ناشي از حضور يولاف بيشتر بود.

© حقوق سایت محفوظ است