۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۳۸ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مركزي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله تاريخ كاشت
مقاله عملكرد
مقاله اجزاي عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاخاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فر احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه در سال زراعي ۷۹-۱۳۷۸ در دو کيلومتري اراک بر روي ارقام گلرنگ بهاره اجرا گرديد. آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. طول هر کرت آزمايشي هفت متر و شامل چهار رديف به فاصله ۵۰ سانتيمتر و فاصله بوته ها روي هر رديف پنج سانتيمتر در نظر گرفته شد تا تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به دست آيد. کاشت در تاريخ هاي پنج ارديبهشت، ۲۰ ارديبهشت و چهار خرداد انجام شد. در اين آزمايش از ارقام بهاره گلرنگ به نام هاي ژيلا،UC-1 ، نبراسکا – ۱۰، اراک – ۲۸۱۱ و رقم محلي اصفهان استفاده شد. در طول مراحل آزمايش علاوه بر يادداشت برداري تاريخ سبز شدن، ارتفاع بوته، ارتفاع ساقه هاي فرعي، تعداد ساقه هاي فرعي، تعداد غوزه در گياه، تعداد غوزه هاي نابارور در هر گياه، تعداد دانه در هر غوزه، وزن هزار دانه، محصول بيولوژيک، درصد روغن دانه، محصول روغن و شاخص محصول اندازه گيري شدند. رقم اراک – ۲۸۱۱ با عملکرد ۲۵۷۳ و رقم محلي اصفهان با عملکرد۲۴۴۰  کيلوگرم در هکتار در بين ساير ارقام برتري محسوسي نشان دادند. بيشترين عملکرد دانه مربوط به رقم اراک – ۲۸۱۱ در تاريخ کاشت اول با ۳۵۹۶ کيلوگرم در هکتار و کمترين عملکرد دانه مربوط به رقم ژيلا در تاريخ کاشت سوم با ۱۴۷۹ کيلوگرم در هکتار بود. با توجه به زودرس بودن رقم ژيلا، در صورتي که بخواهيم در منطقه اقدام به کشت دوم بنمائيم، مي توان بعد از برداشت کشت هاي پائيزه از جمله جو اقدام به کشت رقم ژيلا نمود و قبل از برخورد با آب و هواي نامناسب اوايل پاييز، عملکرد قابل قبولي را نيز برداشت کرد.

© حقوق سایت محفوظ است