۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثرات تابش ليزر كم ‌توان هليوم – نئون بر التيام زخمهاي ناشي از جراحي‌لثه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات تابش ليزر كم ‌توان هليوم – نئون بر التيام زخمهاي ناشي از جراحي‌لثه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليزر كم ‌توان
مقاله هليوم نئون
مقاله لثه
مقاله ترميم زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تك زارع نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمدي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: تك زارع عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سمياري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كم‌كردن درد و كوتاه‌نمودن دوره ترميم زخمهاي ناشي از جراحيهاي مختلف از جمله جراحي لثه اهميت زيادي دارد. ترميم زخم پديده‌اي پيچيده و سازمان يافته است. در طي روند ترميم، فرايندهاي مشخص و هماهنگي از قبيل بازسازي، مهاجرت و تكثير سلول‌هاي پارانشيمى و سلول‌هاي بافت همبند و ساخت مجدد بافت همبند لثه‌اي صورت مي‌گيرد. با توجه به تأثير اشعه ليزر كم‌توان هليوم- نئون بر فرايندهاي ترميمي در زخمهاي باز پوستي، در اين تحقيق اثر تابش پرتوهاي اين ليزر بر فرايندهاي متابوليك، افزايش تزايدي سلولي و رشته‌هاي بافت همبند و در نهايت تسريع روند ترميم زخمهاي لثه‌اي مورد بررسي قرار گرفت. به همين منظور در اين بررسي از ۵۰ راس رت نر سالم و بالغ با ميانگين وزن ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم و محدوده سني ۳ تا ۴ ماه استفاده شد. پس از بيهوش كردن حيوانات، بر روي لثه فك بالا زخمي با اندازه يكسان در تمامي نمونه‌ها ايجاد شد. نمونه‌ها پس از جراحي، به صورت كاملاً تصادفي به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند. از روز اول به طور روزانه به رت‌هاي گروه مورد، ليزر كم‌توان هليوم- نئون با ارزش دانسيته ۵ mJ/cm2 تابيده شد. تا ۵ روز رت‌هاي گروه مورد اشعه دريافت كردند و در انتهاي روز پنجم موش‌ها به وسيله اتر كشته شدند. به طور ماكروسكوپي درصد بهبودي و قطر زخمها بررسي و اندازه‌گيري شد؛ آنگاه از محل زخم نمونه‌برداري شد و مورد مطالعه بافت‌شناسي قرار گرفت. در مطالعه ميكروسكوپي سلول‌هاي همبندي فيبروبلاست، رشته‌هاي كلاژن و مقاطع عروق خوني كوچك مورد بررسي و شمارش قرار گرفتند. يافته‌هاي حاصل از مطالعه پس از تحليل آماري به روش t-test نشان داد كه پرتوهاي ليزر سبب افزايش معني‌دار در تعداد فيبرهاي بافت همبند، فيبروبلاست‌ها و تكثير رگهاي خوني كوچك در گروه تجربي مي‌شوند؛ علاوه بر آن كاهش معني‌داري در اندازه قطر زخم لثه‌اي در گروه مورد مشاهده گرديد؛ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه تابش دوره‌اي پرتوهاي ليزر كم‌توان هليوم- نئون در بهبودي زخمهاي ناشي از جراحي لثه مؤثر مي‌باشد.

© حقوق سایت محفوظ است