۱۳۹۶-۰۷-۰۸

مقاله بررسي اثرات بهره برداري بي رويه از منابع آب زير زميني انار كرمان بر كيفيت آب منطقه با استفاده از نمودارهاي تشخيص كيفيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات بهره برداري بي رويه از منابع آب زير زميني انار كرمان بر كيفيت آب منطقه با استفاده از نمودارهاي تشخيص كيفيت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب آبياري
مقاله آب شرب
مقاله آب زير زميني
مقاله انار كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسني اميرحسام
جناب آقای / سرکار خانم: زين الديني ميمند علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيبي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق ، به منظور بررسي اثرات بهره برداري بي رويه از منابع آب زير زميني در منطقه انار، واقع در ۲۰۰ كيلومتري شمال غرب كرمان انجام شده است. نامطلوب شدن آب هاي زير زميني، از بين رفتن پوشش گياهي، تخريب خاك، پيشروي كوير و نابودي محيط زيست گوياي ضرورت انجام چنين تحقيقي بوده اند.
براي انجام اين مطالعه، از ۵۰ حلقه چاه آب منطقه، نمونه برداري به روش خوشه اي يك مرحله اي به عمل آمده است. پارامترهاي كلسيم، منيزيم، سديم، كلرايد، سولفات، كربنات و بي كربنات، دي اكسيد كربن، pH، سختي، هدايت الكتريكي ، نسبت جذب سديم در نمونه هاي آب برداشت شده مورد آزمايش ومحاسبه قرار گرفته اند. در مرحله بعد و با توجه به نتايج به دست  آمده، منطقه مطالعاتي  به سه محدوده كوچك تقسيم شده و آب هاي هر محدوده نيز از نظر آبياري و شرب مورد بررسي قرار گرفته اند. يافته هاي حاصله ، مؤيد غيرقابل مصرف بودن آب هاي محدوده از نظر كشاورزي و يا شرب هستند.

© حقوق سایت محفوظ است