۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستايي استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستايي استان زنجان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله اعتبارات خرد
مقاله زنان روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعتبارات خرد به عنوان يک گزينه مي تواند سرمايه لازم براي زنان را ايجاد کند و همچنين عاملي براي حمايت از واحدهاي کوچک بهره برداري، ايجاد فرصتهاي شغلي براي نيروي کار عظيم موجود در روستاها، جلوگيري از مهاجرت روستاييان و نهايتا تعميم عدالت اجتماعي باشد. با توجه به اين امر مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات اعتبارات خرد و جايگاه آن در خانواده انجام گرديد. تحقيق حاضر به روش پيمايش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده و حجم نمونه آماري ۶۱ نفر از زنان روستايي بود که طي ۵ سال گذشته از اعتبارات خرد استفاده کرده بودند. نتايج نشان مي دهد بيشترين زمينه مصرف وام در منطقه به ترتيب کارهاي مربوط به دامپروري، باغباني، کشاورزي، خرجهاي تحصيل فرزندان، خريد وسايل خانه، خريد خوراک و پوشاک، خرجهاي دارويي درمان و بهداشت و صنايع دستي است. اعتبارات خرد پرداخت شده در زمينه اشتغال بيشترين تاثير را در تثبيت شغل قبلي زنان دريافت کننده وام داشته است. نتايج بدست آمده در زمينه تاثير اعتبارات خرد نشان داد اين اعتبارات بيشترين تاثير را در زمينه بالا بردن اعتماد گروهي در بين زنان داشته است. پنج موردي که به بيان پاسخ دهندگان وامهاي دريافتي تاثير زيادي در آنها داشته به ترتيب عبارتند از: ايجاد احساسي قوي انجام کار، افزايش مهارت مديريت زندگي، افزايش اعتماد به نفس، آگاه سازي زنان از تواناييهاي بالقوه خود و بهبود منزلت زنان در خانواده بوده است. تحليل همبستگي بين اشتغال و متغيرهاي مستقل نشان داد ميان ميزان تحصيلات زنان، ميزان تحصيلات مردان و نگرش کلي مردان خانواده نسبت به دريافت وام توسط زنان خود در سطح ۰٫۰۱ رابطه معني داري وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است