۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله بررسي اثرات آللوپاتي اندام هاي مختلف آفتابگردان بر روي جوانه زني بذور ريز و درشت گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۵۴ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات آللوپاتي اندام هاي مختلف آفتابگردان بر روي جوانه زني بذور ريز و درشت گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرآسيبي
مقاله بازدارندگي
مقاله اندازه بذر
مقاله آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمين محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دولت آبادي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: استيري هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير اندازه بذر بر کاهش اثرات آللوپاتي اندام هاي مختلف آفتابگردان آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴ تکرار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار در سال ۱۳۹۰ انجام شد. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از: بذور گندم (ريز و درشت)، عصاره آبي اندام هاي مختلف آفتابگردان (برگ، ساقه و ريشه) و غلظت هاي مختلف عصاره آبي (۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ درصد). نتايج آزمايش نشان داد که عصاره ريشه آفتابگردان نسبت به عصاره ساقه و برگ اثرات منفي شديدتري بر خصوصيات جوانه زني ارقام ريز و درشت گندم داشت. غلظت ۲۵ درصد عصاره آفتابگردان بيشترين درصد بازدارندگي (۴۳ درصد) بر جوانه زني گندم داشت که اين بازدارندگي در بذرهاي ريز نسبت به بذور درشت بيشتر بود. بذور درشت تر از نظر کليه خصوصيات مورد مطالعه نسبت به بذور ريزتر برتر بودند. در مجموع نتايج آزمايش نشان داد که استفاده از بذرهاي درشت سبب کاهش اثرات منفي بازدارنده جوانه زني آفتابگردان مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است