۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي آينده ‎نگر تظاهرات دهاني در مبتلايان به كمبود انتخابي ايمونوگلوبولين A در مركز طبي كودكان (سال ۸۰-۱۳۷۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۲ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آينده ‎نگر تظاهرات دهاني در مبتلايان به كمبود انتخابي ايمونوگلوبولين A در مركز طبي كودكان (سال ۸۰-۱۳۷۹)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمبود IgA
مقاله بزاق
مقاله سرم
مقاله قطعه ترشحي
مقاله ايمونوگلوبولين ‎ها
مقاله تظاهرات دهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورپاك زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نيك فرجام لاله
جناب آقای / سرکار خانم: موذني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك فرجام ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شايعترين نقص ايمني، كمبود انتخابي IgA مي‎باشد كه در بين نژادها و اقوام مختلف شيوعي بين ۴۰۰/۱ تا ۲۰۰۰/۱دارد. چون IgA نقش مهمي در محافظت از مخاط از جمله بافت دهان بر عهده دارد، انتظار مي‎رود كمبود آن سبب بروز تظاهرات دهاني گردد. مطالعات گذشته نتايج ضد و نقيضي را در اين مورد گزارش كرده‎اند. اين مطالعه با بررسي ضايعات دهان و دندان و شيوع آنها در اين بيماران بدنبال يافتن ضايعة دهاني خاص به عنوان راهنماي شناسايي بيماران مبتلا به نقص انتخابي IgA مي‎باشد تا متخصصين دهان و دندان بتوانند اين بيماران را قبل از بروز عوارض زودرس و ديررس بيماري شناسايي كنند. در اين بررسي تعداد يازده بيمار مبتلا به نقص انتخابي IgA (با IgA سرمي كمتر از  mg/dl10) انتخاب شدند و با يازده فرد سالم كه از نظر سن و جنس همسان بودند، مقايسه گرديدند. سن افراد مورد مطالعه بين سه تا هجده سال و هر گروه شامل پنج دختر و شش پسر بود. معاينات دهاني شامل ثبت تعداد دندانهاي پوسيده، پرشده و از دست رفته، وضعيت پريودنشيوم، ميزان تجمع پلاك ميكروبي و ضايعات موجود در مخاط دهان و سرعت ترشح بزاق بود. مقادير ايمونوگلوبولين‎هاي بزاق و قطعة ترشحي در هر دو گروه به روش Enzyme- Linked Immunosorbent Assay (ELISA) و ايمونوگلوبولين‎هاي سرمي به روش  Single Radial Immunodiffusion (SRID)مورد سنجش قرار گرفتند. IgA سرمي بيماران در ۱۰۰% موارد كمتر از  10 mg/dlو از نظر ساير ايمونوگلوبولين‎هاي سرمي طبيعي بودند؛ همچنين در۱۱/۹ از بيماران SIgA وجود نداشت در حالي كه در ۱۱/۲ آنها مقدار كمتر از نصف گروه سالم هم‌سن و هم‌جنس خود SIgA داشتند. ميزان قطعة ترشحي و SIgM بزاق بيماران با كمبود انتخابي IgA در مقايسه با افراد سالم افزايش يافته بود كه از نظر آماري اين اختلاف معني‎دار مي‌باشد. در مطالعه حاضر هيچ‌گونه تفاوتي در تظاهرات دهاني اعم از ميزان بالاي تجمع پلاك ميكروبي، ميزان بالاي پوسيدگي، وجود بيماريهاي پريودنشيم و زخمها و عفونتهاي مخاط دهان بين دو گروه مشاهده نشد. اين مطلب مي‎تواند به دليل افزايش جبراني SIgM و يا مساعدت عوامل دفاعي غيرايمونولوژيك بزاق و يا ساير سيستم‎هاي ايمني نظير فاگوسيتوز و ايمني سلولي باشد؛ بنابر اين بيماران داراي كمبود انتخابي IgA فاقد تظاهرات دهاني به عنوان يك راهنماي شناسايي براي اين بيماري مي‎باشند.

© حقوق سایت محفوظ است